PERIN HAN

 imamu Imam: mr. Džemal ef. Salkić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1977. godine, Obrazovanje, školska sprema: Medresa “Osman ef. Redžović” Visoko, 2000-2001. god. odlazi na usavršavanje arapskog jezika...

TETOVO

O imamu Imam: Vedad ef. Arnaut, E-mail adresa i kontakt telefon: vedad_arnaut@yahoo.com , 061/871-216, Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1982., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo i...

ARNAUTI

O imamu Imam: Mirsad ef. Kozlić E-mail adresa i kontakt telefon: 061/240-804, mirsadkozlic@yahoo.com Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1978., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Fakultet...

GORICA

O imamu Imam: Nermin ef. Pašalić E-mail adresa i kontakt telefon: nermin_pasa@hotmail.com, 062 265 554 Mjesto i godina rođenja: Zenica 06.04.1990. Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim- pašina medres u Travniku,...

DONJA GRAČANICA

O imamu Imam: hfz. Muhamed ef. Kolić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1983. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Kretanje...

SOPOTNICA – LUČANI

O imamu Imam: Mjesto i godina rođenja: Obrazovanje, školska sprema: Kretanje u službi: O džematu: Broj domaćinstava: 110, Broj aktivnih članova IZ-e: 87, Zvanični naziv džamije: Lučani, Naziv u narodu (popularno...

LOKVINE

O imamu Imam: Nermin ef. Malagić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1983. godine, Obrazovanje, školska sprema: Medresa ‘’Osman ef. Redžović’’ Visoko, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Kretanje...

BABINO

O imamu Imam: Muhamed ef. Smajlović, Kontakt telefon: 070/208-696, Mjesto i godina rođenja: U Zvorniku 1962. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo, Kretanje u službi:...

GORNJA ZENICA

O imamu Imam: Vejsil ef. Ramović Mjesto i godina rođenja: U Rožaju 1965., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Kretanje u službi: od 1991-1993. džemat Donja Vraca,...

VRANDUK

O imamu Imam: Ramiz ef. Redžić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1986., Obrazovanje, školska sprema: Medresa “Osman ef. Redžović” Veliko Čajno, Visoko, apsolvent na Fakultetu Islamskih...

ARNAUTI

KOVANIĆI

STARINA

ČARŠIJA

Lista džemata

ARNAUTI

BABIĆI

BABINA RIJEKA

BABINO

BABINO – KASAPOVIĆI

BISTRICA

BLATUŠA

BRIST

BRIZNIK

BRODA

X