Ponedjeljak, Muharrem 9, 1446

DOBRILJENO

O džematu: Broj domaćinstava: 160 Broj aktivnih članova IZ-e: 140 Zvanični naziv džamije: Džamija na Dobriljenu Naziv u narodu (popularno ime): Vakif: Zaim Sehic Godina izgradnje: 1972. Lokalitet: Dobriljeno O imamu Imam: Ahmed...

GRADIŠĆE – ZAPODA

O imamu Imam: E-mail adresa i kontakt telefon: Mjesto i godina rođenja: Obrazovanje, školska sprema: Kretanje u službi: O džematu: Broj domaćinstava: 130 Broj aktivnih članova IZ-e: 190 Zvanični naziv...

JANJIĆI

O imamu Imam: Tarik ef Sarajlić E-mail adresa i kontakt telefon: Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1979. Godine Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim Pašina Medresa Travnik, Islamski...

GNJUSI

Broj domaćinstava: 150, Broj aktivnih članova IZ-e: 190, Zvanični naziv džamije: Gnjusi, Naziv u narodu (popularno ime ): Gnjusanska džamija, Vakif: Huseinspahić Osman, Huseinspahić Ahmed, Huseinspahić Islam i...

LUKOVO POLJE

O imamu Imam: hfz. Zehrid ef. Rešić, E-mail adresa i kontakt telefon: zehridresic@hotmail.com, Mjesto i godina rođenja: Šerići, 28.02.1963, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo, Islamski pedagoški...

ORAHOVICA – KOVAČEVIĆI

O imamu Imam: Huse ef. Gračić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1972., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Kretanje u službi: od 1992-1996. džemat Vukotići a...

GORA

O džematu: Broj domaćinstava: 68, Broj aktivnih članova IZ-e: 150, Zvanični naziv džamije: Gora Naziv u narodu (popularno ime): Gora Vakif: Džemat Godina izgradnje: 2014. Lokalitet: rubno jugoistočno područje općine Kakanj,...

PRIDRAŽIĆI

O imamu Imam: Muamer ef. Čelenka E-mail adresa i kontakt telefon: celenkamuamer@hotmail.com Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1992. godine Obrazovanje, školska sprema: Medresa Osman ef. Redžović u Visokom, trenutno student...

NOVO RADAKOVO

O imamu Imam: hfz. Ishak ef. Efendić Mjesto i godina rođenja: U Žepču 1980., Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim-pašina Medresa Travnik, Fakultet islamskih nauka Al-Azhar, Kretanje u službi:...

GORNJA MAHALA

O džematu: Broj domaćinstava: 119, Broj aktivnih članova IZ-e: 185, Zvanični naziv džamije: Gornja Mahala, Naziv u narodu (popularno ime ): / Vakif: / Godina izgradnje: 1970., Lokalitet: naselje Gornja Mahala...

ARNAUTI

SOPOTNICA

PUHOVAC

BRIZNIK

Lista džemata

ARNAUTI

BABIĆI

BABINA RIJEKA

BABINO

BABINO – KASAPOVIĆI

BILINO POLJE

BISTRICA

BLATUŠA

BRIST

BRIZNIK

X