Ponedjeljak, Rebiul-evvel 11, 1440

RADINOVIĆI

O imamu Imam: Mahmut ef. Karalić E-mail adresa i kontakt telefon: mahmut_maky@hotmail.com 061-533-800 Mjesto i godina rođenja: Zenica, 22.07.1986 Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa, studira na Fakultetu islamskih...

PEPELARI

O imamu Imam: Mahir ef. Mulić E-mail adresa i kontakt telefon: mahir_ghm@hotmail.com, 061587471 Mjesto i godina rođenja: Zenica, 20.07.1988. Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, IPF Zenica Kretanje u službi: Narpeś-Finska, Biškovići (3.god), 30.09.2016....

BLATUŠA

O imamu Imam: hfz. Sulejman ef. Rafuna Mjesto i godina rođenja: 16.9.1969.g. Ričice, Zenica, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev begova medresa, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, hifz Kretanje u...

KOLIĆI

O imamu Imam: Halid Lužić Mjesto i godina rođenja: 1997, Zenica Obrazovanje, školska sprema: Medresa "Osman ef. Redzovic" Visoko; Fakultet islamskih nauka Sarajevo; Islamski pedagoški fakultet Zenica Kretanje u službi: KPZ...

LOKVINE

O imamu Imam: Nermin ef. Malagić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1983. godine, Obrazovanje, školska sprema: Medresa ‘’Osman ef. Redžović’’ Visoko, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Kretanje...

GORNJA MAHALA

O imamu Imam: Ekrem ef. Aščerić Mjesto i godina rođenja: U Orahovici 1975. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo, Pedagoška akademija u Mostaru, Kretanje...

TRGOVIŠĆE

O imamu Imam: hfz. Amir ef. Kaknjo Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1975., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, hifz, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Kretanje...

VRSELJE

O imamu Imam: Nedim ef. Dizdarević, E-mail adresa i kontakt telaefon: dizdarland@yahoo.com; 061 563 255, Mjesto i godina rođenja: U Vrselju 1986. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova...

GRADIŠĆE

O imamu Imam: Safet ef. Murtić Mjesto i godina rođenja: Željezno Polje, Žepče, 1969.godine Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Kretanje u službi: Honorarno u džematu – Krčevine, Zavidovići...

BRODA

O imamu Imam: hfz. Sead ef. Šahinović, Kontakt telefon: 061/785-818, Mjesto i godina rođenja: U Bosanskoj Krupi 1966. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, hifz Kretanje u...

ARNAUTI

GNJUSI

POLJICE

JANJIĆI

Lista džemata

ARNAUTI

BABIĆI

BABINA RIJEKA

BABINO

BABINO – KASAPOVIĆI

BISTRICA

BLATUŠA

BRIST

BRIZNIK

BRODA

X