Petak, Zu-l-ka'de 20, 1444

GORA

O džematu: Broj domaćinstava: 68, Broj aktivnih članova IZ-e: 150, Zvanični naziv džamije: Gora Naziv u narodu (popularno ime): Gora Vakif: Džemat Godina izgradnje: 2014. Lokalitet: rubno jugoistočno područje općine Kakanj,...

PEŠEVIĆI

O imamu Imam:Dženan ef. Krajšnik E-mail adresa i kontakt telefon:dzenankrajina@gmail.com Mjesto i godina rođenja:Zenica, 1981. Obrazovanje, školska sprema:Gazi-Husrev begova medresa u Sarajevu Kretanje u službi:Trešnjeva glava, Aladža...

OBRENOVCI

O imamu Imam: Muamer ef. Dizdarević Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1982. godine, Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim-pašina medresa Travnik, Kretanje u službi: džemat Obrenovci od 2004....

ARNAUTI

O džematu Broj domaćinstava: 350, Broj aktivnih članova IZ-e: 400, Zvanični naziv džamije: Arnauti, Naziv u narodu ( popularno ime ): / Vakif: džematlije Godina izgradnje: 1982., Lokalitet: obuhvata područje mjesne...

JANJIĆI

O imamu Imam: Tarik ef Sarajlić E-mail adresa i kontakt telefon: Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1979. Godine Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim Pašina Medresa Travnik, Islamski...

MOŠĆANICA

O imamu Imam: Haris ef. Tursanović Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1980., Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku, Kretanje u službi: džemat Vitlaci – MIZ Žepče kratak period...

SEJMEN

O imamu Imam: Muhamed ef. Bilčević Mjesto i godina rođenja: U Rajčevićima, Orahovica, 1992. godine Obrazovanje, školska sprema: - Medresa “Osman ef. Redžović” Visoko,  - Islamski pedagoški fakultet u...

GRM

O džematu: Broj domaćinstava: 260, Broj aktivnih članova IZ-e: 310 Zvanični naziv džamije: Džamija na Grmu, Naziv u narodu (popularno ime): / Vakif: džemat Godina izgradnje: 2002., Lokalitet: Džamija se nalazi...

SOPOTNICA – LUČANI

O imamu Imam: Ubejd ef. Salkić Mjesto i godina rođenja: U Zenici, 2002 god. Obrazovanje, školska sprema: Svršenik medrese "Osman-ef. Redžović" u Visokom, Student na IPF-u...

GRADIŠĆE – ZAPODA

O imamu Imam: Dženan ef. Krajšnik, E-mail adresa i kontakt telefon: dzenankrajna@gmail.com Mjesto i godina rođenja: Zenica, 1981. Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu Kretanje u službi:...

ARNAUTI

VARDA

GRM

PEHARE

Lista džemata

ARNAUTI

BABIĆI

BABINA RIJEKA

BABINO

BABINO – KASAPOVIĆI

BILINO POLJE

BISTRICA

BLATUŠA

BRIST

BRIZNIK

X