TALAMI

O imamu Imam: Hadis ef. Đulan Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1972., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo, Kretanje u službi: Medžlis IZ-e Vitez,...

SEOCI

O imamu Imam: Ahmed ef. Hrustić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1987. godine Obrazovanje, školska sprema: Medresa "Elči Ibrahim-pašina" Travnik, Fakultet islamskih nauka Sarajevo. Kretanje u službi: od 01.03.2012. godine džemat...

TETOVO

O imamu Imam: Vedad ef. Arnaut, E-mail adresa i kontakt telefon: vedad_arnaut@yahoo.com , 061/871-216, Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1982., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo i...

BABINO – KASAPOVIĆI

O imamu Imam: Nihad ef. Ormanović Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1983., Obrazovanje, školska sprema: Karadžoz-begova medresa u Mostaru, Kretanje u službi: od 2006. godine džemat Donje...

OBRENOVCI

O imamu Imam: Muamer ef. Dizdarević Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1982. godine, Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim-pašina medresa Travnik, Kretanje u službi: džemat Obrenovci od 2004....

PEŠEVIĆI

O imamu Imam: Aldin ef. Hasić E-mail adresa i kontakt telefon: aldinhasicmedina@gmail.com  062 515 514 Mjesto i godina rođenja: 16. 06. 1992. Donja Orahovica Obrazovanje, školska sprema: Medresa...

STARA NEMILA

O imamu Imam: Jakub ef. Krehmić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1983. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo, Kretanje u službi: od 2004....

BABIĆI

O imamu Imam: Sakib ef. Grabus Mjesto i godina rođenja: U Doboju 1974., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo Kretanje u službi: od 1994-1998. Armija...

GORNJA GRAČANICA

O imamu Imam: Hadžo ef. Muratović, E-mail adresa i kontakt telefon: muratovichadzo@hotmail.com, Mjesto i godina rođenja: U Travniku 1979. godine, Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim-pašina medresu u Travniku, Kretanje u službi: od 1999 –2000....

KOVANIĆI

O imamu Imam: Ensar ef. Šišić E-mail adresa i kontakt telefon: ensar.sisic@hotmail.com, 062/243-005 Mjesto i godina rođenja: 28.08.1994. godine u Zenici Obrazovanje, školska sprema: Svršenik Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. Trenutno student...

ARNAUTI

DONJA VRACA

PEŠEVIĆI

JALIJA

Lista džemata

ARNAUTI

BABIĆI

BABINA RIJEKA

BABINO

BABINO – KASAPOVIĆI

BISTRICA

BLATUŠA

BRIST

BRIZNIK

BRODA

X