Četvrtak, Zu-l-hidždže 1, 1443

ORAHOVICA – KOVAČEVIĆI

O imamu Imam: Huse ef. Gračić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1972., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Kretanje u službi: od 1992-1996. džemat Vukotići a...

MOŠĆANICA

O imamu Imam: Haris ef. Tursanović Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1980., Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku, Kretanje u službi: džemat Vitlaci – MIZ Žepče kratak period...

VUKOTIĆI

O imamu Imam: Abdusamed ef. Kozlić Mjesto i godina rođenja: 28. 10. 1993 Obrazovanje, školska sprema: Medresa "Osman-ef. Redžović" Visoko Kretanje u službi: 25. 06. 2017. - septembra 2021. Džemat Bistrica O...

ARNAUTI

ORAHOVICA – KOVAČEVIĆI

LOKVINE

SOPOTNICA – MODRINJE

Lista džemata

ARNAUTI

BABIĆI

BABINA RIJEKA

BABINO

BABINO – KASAPOVIĆI

BILINO POLJE

BISTRICA

BLATUŠA

BRIST

BRIZNIK

X