BABIĆI

O imamu

Imam: Sakib ef. Grabus

Mjesto i godina rođenja: U Doboju 1974.,

Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo

Kretanje u službi: od 1994-1998. Armija RBiH i od 1998. godine džemat Babići.

O džematu

Broj domaćinstava: 240,

Zvanični naziv džamije: Babići

Broj aktivnih članova IZ-e: 240,

Naziv u narodu ( popularno ime ): Džamija Babići,

Vakif:

Godina izgradnje: 1974. ,

Lokalitet: obuhvata naselja Babići i Rajčevići.

Historijat:

Imami džemata: Fehim ef. Lužić, Husein ef. Patković, Sabir ef. Dizdarević, Salih ef. Čolaković, Rasim ef. Čolaković, Nuraga ef. Pivić, Zaim ef. Salihović, hfz Husejn ef. Čajlaković i od februara 1998. godine sadašnji imam Sakib ef. Grabus.

Imam: Sakib ef. Grabus

Lokacija: Orahovica – Babići

Kontakt: 032/675-218