BABIĆI

O džematu

Broj domaćinstava: 240,

Zvanični naziv džamije: Babići

Broj aktivnih članova IZ-e: 372,

Naziv u narodu ( popularno ime ): Džamija Babići,

Vakif:

Godina izgradnje: 1974. ,

Lokalitet: obuhvata naselja Babići i Rajčevići.

O imamu
Imam: Ismail ef. Ibreljić

Mjesto i godina rođenja: U Zenici, 1995.

Obrazovanje, školska sprema:
– Medresa Osman ef. Redžović- Visoko
– Islamski pedagoški fakultet u Zenici, Odsjek za islamsku vjeronauku
– Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
– Magistarski studij na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici

Kretanje u službi:

– Hatib u džematu Kozarci, (2015-2019
– Honorani imam u džematu Drivuša (2019-2020)
– Nastavnik islamske vjeronauke u Osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić (2019-2020)
– Asistent na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici na katedri za Akaid-islamsko vjerovanje (2019-)
– Imam hatib i muallim u džematu Babići-Orahovica, (2020-)

Historijat:

Imami džemata: Fehim ef. Lužić, Husein ef. Patković, Sabir ef. Dizdarević, Salih ef. Čolaković, Rasim ef. Čolaković, Nuraga ef. Pivić, Zaim ef. Salihović, hfz Husejn ef. Čajlaković, od februara 1998. godine – 2020. Sakib ef. Grabus, Ismail ef. Ibreljić.

Imam: Ismail ef. Ibreljić

Lokacija: Orahovica – Babići

Kontakt: Ismailibreljic1@gmail.com