PEŠEVIĆI

O imamu

Imam:

Dženan ef. Krajšnik

E-mail adresa i kontakt telefon:dzenankrajina@gmail.com

Mjesto i godina rođenja:Zenica, 1981.

Obrazovanje, školska sprema:

Gazi-Husrev begova medresa u Sarajevu

Kretanje u službi:Trešnjeva glava, Aladža džamija u Foči, džemat Peševići

O džematu:

Broj domaćinstava: 120,

Broj aktivnih članova IZ-e: 133,

Zvanični naziv džamije: Peševići,

Naziv u narodu (popularno ime): /

Vakif: Zemljište-Mehmedalija Muračević, džematlije –džamije,

Godina izgradnje: 1980.

Lokalitet: Peševići i Poce.

Historijat:

2005-te godine na džamiju je dograđena drvena munara koja je do tada bila na Potočkoj džamiji. U ramazanu 2012. godine, u mjestu Poce sagrađen je mesdžid sa munarom.

Imami džemata: Emir ef. Lužić, Asmir ef. Skopljak, Alem ef. Rihić, Umer ef. Karalić, Aldin ef. Hasić,

Imam: Dženan ef. Krajšnik

Lokacija: Peševići

Kontakt: dzenankrajina@gmail.com