BRIST

BRIST

O imamu

Imam: Sumedin ef. Kobilica

E-mail adresa i kontakt telefon: sume_ze_86@hotmail.com, 061/456 – 742,

Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1986. godine

Obrazovanje, školska sprema: Medresa „Osman ef. Redžović“ Čajangrad Visoko, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu (teološki odsjek), IV semestra postdiplomskog studija Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Kretanje u službi: džemat Nakskov, džemat Kolding, džemat Modrinje, Mješovita srednja škola Zenica, džemat Lokvine – Luke.

O džematu:

Broj domaćinstava:

Broj aktivnih članova:

Zvanični naziv džamije: Džamija Safija

Naziv u narodu (popularno ime):

Vakif: 

Godina izgradnje: 2016.

Lokalitet: Brist,

Historijat:

Imami džemata: Sumedin ef. Kobilica – od osnivanja džemata

Imam: Sumedin ef. Kobilica

Lokacija: Brist

Kontakt: sume_ze_86@hotmail.com, 061/456 – 742