O džematu

Broj domaćinstava: 350,

Broj aktivnih članova IZ-e: 400,

Zvanični naziv džamije: Arnauti,

Naziv u narodu ( popularno ime ): /

Vakif: džematlije

Godina izgradnje: 1982.,

Lokalitet: obuhvata područje mjesne zajednice Arnauti, u što spadaju, pored Arnauta i zaseoci: Mulići, Otoka, Luka, Borovi, Lučnice Nalazi se na sjeverno – istočnoj strani grada Zenice, udaljen oko 18 km., na samoj granici sa opštinom Kakanj.

O imamu

Imam: Azrudin ef. Smriko

E-mail adresa i kontakt telefon: azrosejo20@gmail.com

Mjesto i godina rođenja: U Zenici, 1994.

Obrazovanje, školska sprema:
– Medresa “Osman ef. Redžović” – Visoko (2009-2013)
– Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Odsjek Međunarodni odnosi (2013-2015)
– Islamski univerzitet u Medini, Saudijska Arabija, Fakultet Šerijata (2015-2020)

Kretanje u službi:
– Hatib u džematu Kozarci, (2020-2021)
– Honorani imam u džematu Gazi Husrev Beg Antwerpen, Belgija (2021)
– Imam, hatib i muallim u džematu Arnauti, (2021-)

Historijat:


Sadašnja džamija je izgrađena 1982. godine na zemljištu koje je uvakufilo više džematlija. Prije ove džamije postojao je mesdžid u centru sela Arnauti, kojeg su komunističke vlasti pokušale zatvoriti, što im nije uspjelo, zahvaljujući odanosti prema vjeri tadašnjih džematlija predvođenih Omer ef. Arnautom. Obzirom da ova džamija nije mogla odgovoriti potrebama džemata pristupilo se njenoj rekonstrukciji i obnovi u periodu 2002-2008. godina. Proširen je prostor za obavljanje namaza, izgrađena je nova mektebska učionica i abdesthana. Stari krov od crijepa je zamijenjen prelijepom kupolom. Radovi su završeni a u toku je adaptacija gasulhane.

Imami džemata: od 1945. godine imamsku dužnost u ovom džematu su obavljali:

  • Sakib ef. Arnaut,
  • Omer ef. Arnaut – u više navrata,
  • Hamdo ef. Huseinspahić,
  • Džemal ef. Halilović,
  • Halil ef. Ahmetspahić,
  • Ahmed ef. Fetić,
  • Malik ef. Šljivo,
  • Murad ef. Omić,
  • Hasan ef. Kozlić,
  • Ibrahim ef. Čeho,
  • Mirsad ef. Kozlić,
  • Azrudin ef. Smriko – sadašnji imam.

Imam: Azrudin ef. Smriko

Lokacija: Arnauti

Kontakt: azrosejo20@gmail.com