BILINO POLJE


O imamu

Imam: Hasan ef. Kozlić

Mjesto i godina rođenja:

Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu,

Kretanje u službi:

O džematu:

Broj domaćinstava:

Broj aktivnih članova IZ-e:

Zvanični naziv džamije: Džamija Bosna

Naziv u narodu (popularno ime ): /

Vakif: Fikret Avdić i njegova porodica

Godina izgradnje: 2014. godine,

Lokalitet: naselje Nova Zenica i Bilino Polje

Historijat:

Imami džemata: Od osnivanja 2014. godine Hasan ef. Kozlić

 

Imam: Hasan ef. Kozlić

Lokacija: Bilino Polje

Kontakt: