NOVO RADAKOVO


O imamu

Imam: hfz. Ishak ef. Efendić

Mjesto i godina rođenja: U Žepču 1980.,

Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim-pašina Medresa Travnik, Fakultet islamskih nauka Al-Azhar,

Kretanje u službi: kratak period džemat Tupković – MIZ Živinice i od septembra 2007. godine džemat Novo Radakovo

O džematu:

N_Radakovo5Broj domaćinstava: 2400,

Broj aktivnih članova IZ-e: 532,

Zvanični naziv džamije: Bijela džamija

Naziv u narodu (popularno ime ): /

Vakif: Džemat, veliki donator iz Katara Abdulghanij Abdulghanij Nasser, a vakifi munare su Fikret Avdić i njegova hanuma Derviša

Godina izgradnje: 2008.godine,

Lokalitet: naselje Novo Radakovo i dio naselja Hamida,

Historijat:

Ratne 1993. godine na inicijativu velikog broja džematlija osposobljen je mesdžid u poslovnom prostoru manjih dimenzija, da bi 1999. mesdžid bio premješten u drugi poslovni prostor još manjih dimenzija. U junu 2008., džamija je stavljena u funkciju, ali zbog ne završenih radova na objektu džamije, još uvijek svečano nije otvorena.

Imami džemata: Mustafa ef. Varešija, Vedad ef. Arnaut, Faruk ef. Karalić, hfz Muhamed ef. Džerahović i sadašnji imam hfz. Ishak ef. Efendić,

Imam: Hfz. Ishak ef. Efendić

Lokacija: Novo Radakovo

Kontakt: