BABINA RIJEKA

O imamu

Imam: Ahmed ef. Agetović

E-mail adresa i kontakt telefon: ahmedagetovic@yahoo.com,

Mjesto i godina rođenja: U Sarajevu 1977. godine,

Obrazovanje, školska sprema: Medresa “Osman ef. Redžović” –Visoko, Fakultet islamskih znanosti Univerziteta Rezavi u Mešhedu –Iran, odsjek Kur’an i hadis,

Kretanje u službi: od 2003 džemat Putovići.

O džematu:

>Broj domaćinstava: 10.000,

Broj aktivnih članova IZ-e: 1262,

Zvanični naziv džamije: Ensar džamija,

Naziv u narodu (popularno ime ): Ensar džamija,

Vakif: Visoki Saudijski Komitet za pomoć narodu BiH,

Godina izgradnje: 1998.,

Lokalitet: obuhvata naselja Babina Rijeka, Crkvice i dio naselja Hamida,

Historijat:

Ensar džamija je prva sagrađena džamija u gradu Zenici nakon više vjekova, predstavlja jednu od najljepših novosagrađenih džamija u BiH. Građena je u tzv. pseudomaurskom stilu kojeg karakterišu prostranost, igra svjetla, stubovi i specifične šare. Sam ulazak u džamiju stvara privid ulaska u bašču sa palminim stablima zbog mnoštva stubova koji uokviruju dvorište zelenim tepihom koji prekriva cijelu džamiju. Kamen temeljac za ovu džamiju je postavljen 4. 7. 1997. godine da bi njena izgradnja trajala oko 14. mjeseci. Džamija je predana vjernicima na upotrebu prohladnog i kišovitog 29. 8. 1998. godine a otvorio ju je šejh Nasir direktor Visokog saudijskog komiteta za pomoć muslimanima u BiH.

Značajan datum iz prošlosti ovo džemata je i 13. 5. 2000. godine. naime, tog dana ispred Ensar džamije su krenula dva autobusa u Blagaj na Bunu da bi prisustvovali tradicionalnom mevludu. Međutim, u ranim jutarnjim satima, na mjestu Zli brijeg kod Kaknja jedan autobus sa 55 putnika se survao sa visokog mosta u nabujalu Bosnu. Tom prilikom je cijela država bila u šoku jer su 44. putnika izgubili svoje živote a 11. je sa teškim posljedicama. Zato se svake godine na ovaj datum organiziraju tevhidi i uče mevludi u Ensar džamiji kojim se sjećamo ove velike tragedije za naš džemat s obzirom da je većina stradalih bila upravo iz ovog džemata. Ovo je najveća saobračajna nesreće u Bosni i Hercegovini svih vremena.

Imami džemata: do 1999. hafiz Enes ef. Beganović a od 1999. do 2019. hafiz Mevludin ef. Dizdarević, 2019-2022. hfz Harun ef. Efendić, od 2022. godine AHmed ef. Agetović

Imam: Ahmed ef. Agetović

Lokacija: Babina Rijeka – Ensar

Kontakt: ahmedagetovic@yahoo.com