O NAMA

Po Ustavu Islamske zajednice, Medžlis je organizaciona jedinica sa najmanje sedam džemata. Medžlis IZ-e Zenica je jedan od većih Medžlisa u Bosni i Hercegovini koji broji 77 džemata na svom području.

Zbog veličine i mnogobrojnih aktivnosti, u Medžlisu djeluju tri službe i to: vjersko-prosvjetna služba sa imamima medžlisa na čelu sa glavnim imamom mr. Sumedin ef. Kobilicom, zatim administrativno-pravna i finansijska služba na čelu sa predsjednikom, gospodinom Besimom Begićem.

Upravljačku strukturu Medžlisa čine: Skupština i Izvršni odbor. Skupštinu Medžlisa sačinjavaju članovi izabrani u svim džematima i to: 1 član – džemati do 200 članova i 2 člana – džemati preko 200 članova. Izvršni odbor Medžlisa Zenica ima 15 članova, od čega je 14 izabrano na izborima u decembru 2022. godine na mandatni period od 4 godine, dok je glavni imam član Izvršnog odbora po položaju.

Na imamsko-hatibskim i muallimskim poslovima, profesionalno i honorarno je angažirano 77 vjerskih službenika i jedna muallima. Kvalifikaciona struktura imamskog kadra se, iz godine u godinu, popravlja tako da od 77 angažiranih vjerskih službenika, 6 magistara islamskih nauka, 22 ima visoku stručnu spremu, 2 višu, a 45 srednju stručnu spremu.

10994342_544417635699378_4882174728277883529_n

Sabor IZ-e u BiH 2004. god. usvojio je Pravilnik o finansijskom poslovanju i organizaciji i načinu vođenja knjigovodstva. Na osnovu člana 28. navedenog Pravilnika, od 01. 01. 2007. god., članarina Islamske zajednice na području našeg Medžlisa je jedinstvena u svim džematima i iznosi 96 KM za zaposlene (8 KM mjesečno) te 72 KM za nezaposlene – penzionere (6 KM mjesečno).

Članarina IZ-e, članu omogućava pristup obredima i institucionalno predstavljanje naše uzvišene vjere i po prvi put je Ustavom određeno da je članarina IZ-e preduvjet za ostvarivanje određenih prava, kao što su aktivno i pasivno biračko pravo, pravo da bude pravovremeno obavještavan o radu organa i ustanova Islamske zajednice itd.

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Zenica je mr. Sumedin ef. Kobilica.

Biografija glavnog imama

Sumedin ef. Kobilica je rođen 03. jula 1986. godine u Zenici gdje je završio i osnovno obrazovanje. Medresu “Osman ef. Redžović” u Visokom završio je 2005. godine kao učenik generacije a diplomirao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu na odsjeku za islamsku teologiju. Na istom fakultetu je 2020. godine odbranio magistarski rad iz oblasti hadisa i stekao zvanje magistar islamskih nauka – uža oblast hadis. Svoj akademski put nastavio je na III ciklusu odsjeka Islamske teologije na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu i u fazi je izrade doktorske disertacije na temu: „Analiza i interpretacija sunneta u djelima Muhameda Seida Serdarevića s posebnim osvrtom na njegovo djelo Fiqh al-ʻibādāt“.

Tokom studija se bavio volonterskim radom na polju misijskog djelovanja, a učestvovao je i u inicijativi za osnivanje Asocijacije mladih pri Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nakon koje se pristupilo institucionalnoj organizaciji rada sa mladima putem Mreže mladih. Rad sa mladima je nastavio i kroz aktivnosti u Mreži mladih sa pozicije koordinatora Mreže mladih Medžlisa i Muftijstva zeničkog.

Profesionalni imamski poziv započeo je po završetku studija, kao imam, hatib i muallim u Islamskoj zajednici Bošnjaka u Danskoj, a po povratku u Bosnu i Hercegovinu svoje djelovanje nastavlja kao profesor islamske vjeronauke u JU „Mješovita srednja škola Zenica“. Uporedo sa profesorskim pozivom, obavljao je i dužnost imama u džematu Lokvine-Luke. Po otvaranju novoizgrađene džamije Safija, biva imenovan za imama, hatiba i muallima u džemat Brist gdje je ostao do imenovanja na poziciju glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Zenica, početkom 2024. godine.

Bio je član Odbora za međureligijsku saradnju u Zenici u ime Medžlisa IZ-e Zenica, voditelj duhovne terapije u JU „Zavod za mentalno zdravlje ZDK“, predsjednik Vijeća roditelja OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica, član i zamjenik predsjednika Školskog odbora „Mješovite srednje škole“ Zenica, a trenutno je potpredsjednik Skupštine Udruženja Ilmijje.

Pisao je za Informativni list “Preporod”, koautor je i tehnički urednik internog izdanja Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu „Bosanski indeks islamikus“. Autor je nekoliko naučnih radova objavljenih u Glasniku i Novom Muallimu, a koautor je dvije bibliografije časopisa o Islamskoj zajednici iz perioda Austro-Ugarske i Kraljevine SHS. Učesnik je naučnih skupova i konferencija, certificirani mentor radionica “kritičko mišljenje i medijska pismenost.” Govori arapski jezik a služi se engleskim jezikom.

X