ARNAUTI

O imamu Imam: Mirsad ef. Kozlić E-mail adresa i kontakt telefon: 061/240-804, mirsadkozlic@yahoo.com Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1978., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Fakultet...

BABIĆI

O imamu Imam: Sakib ef. Grabus Mjesto i godina rođenja: U Doboju 1974., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo Kretanje u službi: od 1994-1998. Armija...

BABINA RIJEKA

O imamu Imam: Dr. hfz. Mevludin ef. Dizdarević Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1974. godine Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo, Islamski pedagoška akademija...

BABINO

O imamu Imam: Muhamed ef. Smajlović, Kontakt telefon: 070/208-696, Mjesto i godina rođenja: U Zvorniku 1962. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo, Kretanje u službi:...

BABINO – KASAPOVIĆI

O imamu Imam: Nihad ef. Ormanović Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1983., Obrazovanje, školska sprema: Karadžoz-begova medresa u Mostaru, Kretanje u službi: od 2006. godine džemat Donje...

BISTRICA

O imamu Imam: Abdusamed ef. Kozlić Mjesto i godina rođenja: 28. 10. 1993 Obrazovanje, školska sprema: Medresa "Osman-ef. Redžovič" Visoko Kretanje u službi: Od 25. 06. 2017. godine u Džematu Bistrica O...
X