BISTRICA

BISTRICA

O imamu

Imam: Abdusamed ef. Kozlić

Mjesto i godina rođenja:

Obrazovanje, školska sprema:

Kretanje u službi:

O džematu:

Bistrica1-e1368275948761Broj domaćinstava: 150,

Broj aktivnih članova IZ-e: 183,

Zvanični naziv džamije: Bistrica

Naziv u narodu (popularno ime): /

Vakif: Džemat

Godina izgradnje: 1976.,

Lokalitet: Bistrica

Historijat:

Do 1976. godine na mjestu današnje džamije nalazio se mesdžid. Od 1976-1978. godine izgrađena je na mjestu mesdžida džamija. Godine 1990. izgrađena je munara , a 1999. godine izvršena je dogradnja džamije te u sklopu iste izgrađen je poseban predulaz, gasulhana i učionica.

Imami džemata: do 1976. Ibrahim ef. Fejzić, od 1976-1978. Bekir ef. Čelenka, od 1978-1994. Fejzo ef. Efendić, od 1994-2004. Sedin ef. Oruč, od 2004-2007. Sedin ef. Fejzić i od novembra 2007. godine sadašnji imam Aldin ef. Aščerić.

Imam: Aldin ef. Aščerić

Lokacija: Bistrica

Kontakt: 061/359-278