PERIN HAN


 imamu

Imam: mr. Džemal ef. Salkić

Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1977. godine,

Obrazovanje, školska sprema:

  • Medresa “Osman ef. Redžović” Visoko,
  • 2000-2001. god. odlazi na usavršavanje arapskog jezika u Damask (Siriju),
  • god. diplomira na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, smjer islamska vjeronauka,
  • god. magistrira na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, smjer menadžment kvaliteta religijske edukacije.

Magistarska teza: “ISTAKNUTI SUFIJSKI VELIKANI U BIH U II POLOVINI XX STOLJEĆA I OSOBENOSTI NJIHOVOG ODGOJNOG RADA”

Kretanje u službi:

  • od 1999-2000. god. u džematu Gnjusi,
  • od 2003-2004. u džematu Sopotnica i
  • od septembra 2004. godine u džematu Nur Han (P. Han).

O džematu:


Broj domaćinstava:
280,

Broj aktivnih članova IZ-e: 275,

Zvanični naziv džamije: Džamija Nur

Naziv u narodu (popularno ime ): Džamija u P. Hanu,

Vakif: Džematlije,

Godina izgradnje: 2004.,

Lokalitet: džemat obuhvata područje naselja P.Han, Palinovići i Gornja Vraca.,

Historijat:

Džemat je pripadao džematu Klopče do 2002. godine kada su se stekli uslovi za formiranje zasebnog džemata i početak izgradnje nove džamije. Izgradnja džamije počela je u junu 2002. i trajala je do augusta 2004. godine kada je i bilo svečano otvorenje. Džamija je izgrađena u klasičnom turskom stilu, sa jednom velikom kupolom iznad glavnog dijela, tri male kupole u pomoćnom dijelu i jednom malom kupolom iznad ulaznih stepenica. Džamija je dugačka 13 m a široka 10 m. Uz džamiju je izgrađena munara sa jednim šerefetom i visoka je oko 27 m. Sve kupole, ravni dijelovi krova kao i krov munare su pokriveni bakarnim limom. Uz džamiju je izgrađena imamska kuća, učionica za polaznike vjerske pouke, abdesthana, mokri čvor, kotlovnica i šehidska česma.

Imami džemata:

  • Muhamed ef. Kolić,
  • od septembra 2004. godine sadašnji imam Džemal ef. Salkić.

Mekteb: Broj polaznika mektebske nastave kreće se između 100 – 110. djece, a od toga oko 65. uči Kur’an.

Imam: Džemal ef. Salkić

Lokacija: Perin Han

Kontakt: