TOPČIĆ POLJE

O imamu

Imam: Halim ef. Čolaković,

E-mail adresa:

Mjesto i godina rođenja: U Olovu 1977.,

Obrazovanje, školska sprema: Behram-begova medresa u Tuzli, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu – imamski smijer.

Kretanje u službi: od 2003. godine džemat Topčić Polje.

O džematu:

Capture

Broj domaćinstava: 450

Broj članova islamske zajednice: 3425

Zvanični naziv džamije: Džamija Topčić Polje

Naziv u narodu: Topčijanska džamija

Vakif: Džemat

Godina izgradnje: 1974.

Lokalitet: džemat obuhvata područje od kraja džemata Nemile tj. od raskšča za Bistričak do Postojne. Nalazi se na dvadesetom kilometru nizvodno rijekom Bosnom od Zenice. Pripada prvoj kategoriji džemata i broji 430 članova. U ovom džematu kroz koji prolazi magistralni put M17 i svi drugi lokalni putevi su asfaltirani. Osim džamije u naselju se nalazi i osnovna škola do šestog razreda, pošta, društveni dom, autobuska i željeznička stanica, nekoliko privrednih objekata, nogometni stadion, kao i mini market i mnogo drugog. Džemat egzistira od osamostaljenja od džemata Starina 1933.g. kada je sagrađen mesdžid.

Prije izgradnje mesdžida (stari mejtef) 1933. Mualimi koji su vršili mualimsku dužnost u ovom periodu, radili su to po kućama tj. išli su od kuće do kuće i podučavali djecu, a i odrasle islamskim dužnostima. Nakon izgradnje mesdžida 1933.g. osim što su se u njemu obavljali vaktovi , džuma i bajram-namazi, pohađala se i mektebska nastava. Tako je bilo sve do 1974.g. kada su mještani na čelu sa Salih ef. Gračićem, sagradili džamiju na sadašnjem lokalitetu. Zemljište za izgradnju džamije uvakufio je Telalović Mehmedalija čiji mezar se nalazi u haremu džamije i u njegovoj oporuci stoji da se i njegova žena ima pravo tu pokopati. Nakon stavljanja u funkciju džamije, na spratu džamije u ograđenom dijelu je bila mektebska učionica i tu se izvodila mektebska nastava. Izgradnjom imamske kuće u haremu 2002.g. polaznici mekteba su dobili novu učionicu u prizemlju te kuće. Sada je učionica opremljena sa svim potrebnim sredstvima za izvođenje nastave i u njoj se trenutno izvodi nastava. Danas u okviru kompleksa harema džamije nalazi se: džamija, imamska kuća,gasulhana u sklopu koje se nalazi, drvarnica i mokri čvor.

Radi historijskih podataka potrebno je navesti da je ovaj džemat obuhvaćen majskim poplavama 2014. godine, tokom kojih je devastirano oko 60% domačinstava, kao i harem i prateći objekti oko džamije.

Mualimi džemata:

Salih ef. Gračić, Redžo ef. Efendić, hfz. Safet ef. Husejnović , Muaz ef. Bošnjaković, Hadžo ef. Muratović, Sakib ef. Halilović, Mujo ef. Čajlaković, Sead ef. Sarajlić i od 01.09.2000.g. imam je Halim ef. Čolaković.

Imam: Halim ef. Čolaković

Lokacija: Topčić polje

Kontakt: