POTOK

O imamu

Imam: hfz. Fahir ef. Arnaut

Mjesto i godina rođenja: Arnauti – Zenica, 1976.g.,

Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa, Fakultet islamskih nauka, hifz.

Kretanje u službi: od 1.8.1997.g. do 01.11.2012.g. u džematu Puhovac, a od 01.11.2012.g. u džematu Potok

O džematu:

Broj domaćinstava: 2100,

Broj aktivnih članova IZ-e: 532,

Zvanični naziv džamije: Osman-Čelebijina džamija,

Naziv u narodu (popularno ime ): Potočka džamija

Vakif: Osman Čelebija,

Godina izgradnje: krajem XV stolječa,

Lokalitet: centar grada,

Historijat:
Osman Čelebijina-Potočka džamija je sagrađena, prema predaji, u drugoj polovini 15 stoljeća, odmah nakon osvajanja Vranduka i ubraja se među najstarije izgrađene džamije u Zenici. Prva džamija je bila sagrađena od hrastovih greda debelo usječenih u neposrednoj blizini. Osman Čelebija je na istom mjestu poslije uklanjanja stare podigao novu od kamena i čerpića čije su dimenzije i izgled uz male izmjene sačuvane do 2003. godine, munara je izašla iz krova. Objekat je bio jednostavna građevina skromnih dimenzija sa mahfilom i sofama otvorenog tipa na čije drvene stubove se naslanja četverovodni krov. Potpuno nova džamija sa autentičnim izgledom, komparacijom, sagrađena je u periodu 2004-2005.g. Svečano otvorenje upriličeno je 21.8.2005. godine.

Imami džemata: od 1945. godine Kemal ef. Tarabar, Izet ef. Karić, Halim ef. Čičak, hfz. Fuad ef. Subašić, Edib ef. Alispahić, Faruk ef. Karalić, Mujo ef. Čajlaković, Edin ef. Alija, i sadašnji imam hfz. Fahir ef. Arnaut.

Imam: Hfz. Fahir ef. Arnaut

Lokacija: Potok

Kontakt: arnautfahir@hotmail.com,