POLJICE


O imamu

Imam: Hfz. Husejn ef. Čajlaković

Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1963. godine,

Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Islamski Pedagoški fakultet Zenica, hifz,

Kretanje u službi: od 1983-1997., džemat Babići i od 1997. godine džemat Poljice.

O džematu:

Broj domaćinstava: 190,

Broj aktivnih članova IZ-e: 240,

Zvanični naziv džamije: Džamija u Poljicu,

Naziv u narodu (popularno ime ): /

Vakif: Džemat, Visoki Saudijski Komitet

Godina izgradnje: 1997.,

Lokalitet: Poljice,

Historijat:

U septembru 1997. nastaje džemat odvajanjem od dotadašnjeg džemata Gjusi. Naime te godine je svečano otvorena novoizgrađena džamija sredstvima mještana džemata te dijelom Visokog Saudiskog komiteta za pomoć narodu u BiH,

Tokom proteklih godina radilo se na usavršavanju, pa je tako urađeno podno grijanje u džamiji i mektebu, izgrađene su sofe sa nastrašnicom, asfaltiran parking te rampa za osobe s invaliditetom. Vanjska fasada je renovirana, urađena je termoizolacija, a također i termoizolacija na vakufskoj kući. Ofarbane su betonske i drvene površine. Modernizovano je osvjetljenje u džamiji, na munari i šadrvanu.

Imami džemata: od osnivanja hfz. Husejn ef. Čajlaković,

Imam: Hfz. Husejn ef. Čajlaković 

Lokacija: Poljice

Kontakt: husejncajlakovic@yahoo.com