JASTREBAC


O imamu

Imam: Edin ef. Muharemović

Mjesto i godina rođenja: Jastrebac 1987.,

Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa,

Kretanje u službi: Od 2013-te džemat Jastrebac

O džematu:

Broj domaćinstava: 92,

Broj aktivnih članova IZ-e: 150,

Zvanični naziv džamije: Jastrebac

Naziv u narodu (popularno ime ): Jastrebčka džamija,

Vakif: /

Godina izgradnje: 1990.,

Lokalitet: Jastrebac

Historijat:

Džemat je do 1990. godine bio u sastavu džemata Šerići. Prije 1966. sagrađen je mesdžid veličine 6x6m a 1966. proširen na 10x8m, da bi 1990. bila sagrađena džamija dimenzija 10×10 m. koja je 2000. godine dograđena i proširena na dimenzije 12×10 m.

Imami džemata: od 1991-2006. Bekir ef. Čelenka, od 2006.-2013. Ramiz ef. Redžić i od 2013. sadašnji imam Edin ef. Muharemović,

Imam: Edin ef. Muharemović

Lokacija: Jastrebac

Kontakt: