TETOVO

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


O imamu

Imam: Nermin ef. Malagić

Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1983. godine,

Obrazovanje, školska sprema: Medresa “Osman ef. Redžović” Visoko, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu.

Kretanje u službi: džemat Bajska – MIZ G. Vakuf, od 2006. do juna 2017. godine džemat Vrselje, od 2017. džemat Lokvine,
od septembra 2021. džemat Tetovo

O džematu:

Broj domaćinstava: 750,

Broj aktivnih članova IZ-e: 590,

Zvanični naziv džamije: Tetovo,

Naziv u narodu (popularno ime ): Tetovska džamija,

Vakif: Džemat,

Godina izgradnje: 1964.,

Lokalitet: džemat obuhvata naselja: Trokuće, Naselje, Podnožje, Šumadija i djelom Pridražići

Historijat:

U periodu Austro-Ugarske carevine počela se graditi džamija u starom Tetovu. Zemlju za gradnju džamije je uvakufio hadži Mustafa Alić, a smatra se da se počela graditi 1883., doživjela je 1904. temeljnu rekonstrukciju i svoje proširenje sa sjeverne strane, kako s vana tako i iznutra. Dimenzije džamije su bile 8,70 x 8,15 m. Sagrađena je od kamena, zidovi su bili ozidani ćerpićem i djelimično od cigle. Po svom izgledu i veličini bila je to tipična mahalska džamija. Munara je bila napravljena od daske visine od vrha krova 5,70 m sa spiralnim drvenim stepenicama. Godine 1935. uvedena je struja. Krovni pokrivač je od crijepa na četiri vode, a vanjska ulazna strana pokovana daskom. 1963. godine ruši se središnji dio Tetova sa džamijom, a naredne godine sa lica zemlje nestaje jedno od najljepših mjesta Zeničkog muftijstva. Tetovo se danas nalazi na sjeveru zeničke kotline, na desnoj obali Bosne, ispod naselja Gradišće, odnosno, planine Lisac. Tetovo je raseljeno zapadno uz cestu Zenica – Doboj. Naselje je nastalo krajem osamnaestog ili početkom devetnaestog stoljeća, na prostoru Tetovskog polja, uz obalu rijeke Bosne. Tetovo je sredinom 19. stoljeća imalo oko 90 stanovnika i oko 15 kuća. Prvi zvanični imam Omer ef. Bajramović sin hadži Agana i majke Fatime rođene Spahić je učio djecu u starom mektebu. Bio je strog, ali ne pretjerano. Djeca su učila napamet, jer nije bilo sufara. Njegov sin Muhamed dolazi poslije njega i nastavlja gdje je babo stao. Bio je strožiji od oca i kažnjavao bih ukoliko djeca nisu naučila zadano. Najmračnije doba za ovaj džemat i mekteb jeste crvena pošast zvana komunizam. Muhamed ef. zbog pritisaka napušta službu, a zatim i Bećir ef. Babić. Poslije ovih imama mekteb se malte ne nije ni održavao devet godina.

Nakon što je, početkom šezdesetih godina, zbog proširivanja kompleksa Željezare, naselje izmješteno na drugu lokaciju, džamija i mekteb u starom Tetovu srušeni su 1963. godine, te je započeta  izgradnja novog objekta, na drugoj lokaciji, u naselju koje se iznova gradilo na padinama Zmajevca. Ova lokacija je dobivena od države u zamjenu za zemljište gdje je bila stara džamija.  Već krajem novembra 1964. godine džamija je svečano otvorena, i na istome mjestu nalazi se i dan danas, a 2002/03. godine izvršena rekonstrukcija džamije. Od velikih projekata ovdje treba istaći da je napravljena nova vakufska kuća u kratkom periodu i šehidski kompleks.

Što se tiče mekteba, danas je to uz Allahovu pomoć, sasvim nova i svjetlija stranica ovog džemata, što ćemo vidjeti iz priloženog. Da su djeca tetovskog džemata motivisana da ih zanima mekteb, učenje i izučavanje Kur'ana, svjedoće tradicionalni ispiti, hatme, koje se održavaju svake godine u svim džematima u organizaciji MIZ-e. Već deset godina na hatmama pokazujemo jednu zrelost. Svake, i ove godine za mektebsku djecu organizuje se izlet. Na takmičenju smo do sada osvojili 3 puta mjesta: 2009./10. god. osvajamo treće mjesto iz testa općeg znanja, a 2011./12. god. 2 mjesto, a iz Kiraeta 2012/13. god. zauzimamo treće mjesto. Najbolji dokaz odlične mektebske nastave jeste da je Medresu završilo pet, a tri učenika trenutno pohađaju Medresu i pokazuju odlične rezultate, i to su naši najbolji ambasadori koji predstavljaju naš džemat. Iz mekteba je krenuo i naš hor En-Nahl koji je izrastao u jedan profesionalni hor što svjedoče njihovi nastupi kako u džematu tako i šire. 2014. god. snimio je svoj prvi CD-e pod nazivom „Džennet je pod majčinim nogama“. Snimljena su i dva spota za ilahije „Džennet je pod majčinim nogama“ i „Ramazan“. Pregledi na youtube sve govore koliko su prihvaćeni i gledani isti.

Nadamo se da će uz Allahovu pomoć ovako i ostati, te da će i u buduće biti bolje i više aktivnosti i uspjeha u radu i da ćemo predstavljati džemat u najboljem svjetlu,

Imami džemata: Prvi imam je Omer ef. Bajramović, koji je stupio na imamsku dužnost 1904. god. i na toj dužnosti ostaje sve do svoje smrti 1934. god. Kada je Omer ef. preselio, džematlije su izabrale novog efendiju i to Muhameda ef. Bajramović, koji će na toj službi ostati sve do okončanja II svjetskog rata, kada napušta službu. Poslije njega dolazi Bećir ef. Babić koji je radio u najtežim uslovima i to od 1945-1947. Sredinom 1947. god. napušta službu, a jedan od najvećih razloga je to što nije mogao izdržati pritisak i prijetnje tetovskih komunista. U razdoblju od 1947-1956. god. dužnost je obavljao Ahmet Bajramović. On nije bio imam, dakle nije kvalifikovan da bude efendija, ali je od vlasti dobio dekret da može vršiti dužnost tetovskog imama. 1956. godine umjesto Ahmeta za imama dolazi Rašid ef. Imamović. Poslije svečanog otvorenja džamije 1964. honorarni imam Rašid ef. napušta dužnost. Umjesto njega na dužnost stupa Ahmed ef. Doglod koji je 40 godina obavljao svoju dužnost u tetovskom džematu i u njemu zaradio penziju. Imamsku dužnost do septembra 2021. je obavljao Vedad ef. Arnaut.

Imam: Nermin ef. Malagić

Lokacija: Tetovo

Kontakt: nerminmalagic@gmail.com