VARDA

O džematu:

Broj domaćinstava: 130,

Broj aktivnih članova IZ-e: 209,

Zvanični naziv džamije: Džamija Varda,

Naziv u narodu (popularno ime ): /

Vakif: Đulan Šaban, Dedo i Ibrahim,

Godina izgradnje: 1986.,

Lokalitet: Varda,

O imamu

Imam: Admir ef. Spahić

E-mail adresa i kontakt telefon: admir_spahic@hotmail.com, 061/587-209

Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1987.godine

Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim-pašina medresa u Travnik, Islamski pedagoški fakultet u Zenici, Fakultet Islamskih nauka u Sarajevu – imamski smjer.

Kretanje u službi: Džemat Radinovići (15.1.2009.-31.08.2015.), Džemat Varda (1.9.2015.)

Historijat:

Ranije na lokalitetu zvanom Gornja bašča nalazila se stara džamija nepoznate godine izgradnje. Na istom lokalitetu, 1986 godine izgrađen je mesdžid kojem pripada područje gornja Varda, donja Varda, Lužnice. Vakifi ovog mesdžida su: Đulan Šaban, Dedo i Ibrahim. 2012 godine izgrađena je nova munara, i mesdzid mijenja naziv u dzamija. U sklopu kompleksa džamije na lijevoj strani nalazi se imamska kuća, sa učionicom za vjersku pouku na prvom spratu. Na drugom spratu se nalaze prostorije potrebne za boravak imama. Džamiju su izgradile džematlije vlastitim sredstvima. Džamija je dimenzija 10×12, u kojem se nalaze abdesthana, kancelarija, prostor za muškarce dimenzija 10×8, te učionica dimenzija 6×4 i mahfil za žene dimenzija 2,5×10. Džamija je pokrivena crijepom. Ispred džamije je izgrađeno spomen obilježje šehidima-šehidska česma. Oko dzamije nalazi se i staro mezarje u koje se ukopavalo za vrijeme stare džamije.

Imami džemata: Sinanudin ef. Alibegović, Kenan ef. Beganović, Sedin ef. Šut, Muhamed ef. Kolić, Enver ef. Vardo, Ramiz ef. Redžić, Senaid ef. Kovačević, Ahmed ef. Hrustić i sadašnji imam Admir ef. Spahić.

Imam: Admir ef. Spahić

Lokacija: Varda

Kontakt: admir_spahic@hotmail.com,