TRGOVIŠĆE

O imamu

Imam: hfz. Amir ef. Kaknjo

Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1975.,

Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, hifz, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu.

Kretanje u službi: od 1992. u MIZ Zenica, obavljao dužnost imama i muallima u više muhadžirskih centara, sve do 1995., Nakon završetka medrese 1995. godine honorarno obavlja imamsku dužnost u džematu Crkvice.

Od otvorenja Ensar džamije pa do augusta 2004. god. radi kao muezzin i muallim u toj džamiji a od tada imam u džematu Trgovišće, od septembra 2022. do januara 2023. džemat Sejmen, a od januara 2023. džemat Trgovišće.

O džematu:

Broj domaćinstava: 1500,

Broj aktivnih članova IZ-e: Prema evidenciji Medžlisa: 772,

Zvanični naziv džamije: Džamija Trgovišće,

Vakif: Vakifi zemljišta na kome je izgrađena džamija su potomci rahm. Salih-age Kratina, a džamija je izgrađena donacijama džematlija, od kojih se najviše ističe hdž. Edin Beganović.

Godina izgradnje: Izgradnja džamije počela je 1998. a svečano otvorenje je bilo 02. septembra 2007. godine,

Lokalitet: džemat obuhvata područje naselja Trgovišće i dio naselja Mokušnice,

Imami džemata: rahm. Derviš ef. Purić, Hfz. Safet ef. Husejnović, Tarik ef. Sarajlić, Mirnes ef. Kovač, od augusta 2004. godine do septembra 2022. hfz Amir ef. Kaknjo, od septembra 2022. do januara 2023. godine Mirsad ef. Kozlić, od januara 2023. hfz Amir ef. Kaknjo

Imam: hfz. Amir ef. Kaknjo/p>

Lokacija: Trgovišće

Kontakt: mirsadkozlic@yahoo.com