VRSELJE

O džematu:

Broj domaćinstava: 220

Broj aktivnih članova IZ-e: 223

Zvanični naziv džamije: Džamija”Šehidi Vrselja”,

Naziv u narodu (popularno ime ): Šehidija,

Vakif: Džemat,

Godina izgradnje: 1989.,

Lokalitet: Vrselje,

O imamu

Imam: Nedim ef. Dizdarević,

E-mail adresa i kontakt telaefon: dizdarland@yahoo.com;

Mjesto i godina rođenja: U Vrselju 1986. godine,

Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu,

Kretanje u službi: od 2007. do 2011. god. hatib u Plahovićima (punkt džemata Donja Gračanica), od 2011. do juna 2017. godine džemat Poratje, od 2017. godine džemat Vrselje.

Historijat:

Vrselje2

Džamija je izgrađena 1989. godine. Do sada su na džamiji završeni svi veći poslovi. U podrumu džamije  se nalazi mektebska učionica urađena po standardima vjersko-prosvjetne službe Rijaseta IZ-e, potpuno opremljena gasulhana, kancelarija za potrebe džematskog odbora i kotlovnica sa spremištem za ogrijev, abdesthana. Uuređena je i  džamijska avlija gdje je izgrađena spomen-česma tj. šadrvan šehidima. Džamija još nije  zvanično otvorena, a nadamo se da će se uskoro i to desiti. Prije  ove džamije u džematu  Vrselje  su  postojala dva  mesdžida. Prvi, izgrađen  1966.  godine,  srušen je nakon  izgradnje džamije i drugi mesdžid koji  je  bio  još  stariji, tačan datum izgradnje nepoznat, je također srušen izgradnjom novog, gore već spomenutog,2015.godine je izvrsena rekonstrukcij u unutrašnjosti džamije ,izmjena stolarije  kao i rekonstrukciaja u samoj unutrašnjosti džamije .

Imami džemata: Nesib ef. Spahić, Osman ef. Dizdarević, Omer ef. Spahić, Fikret ef. Fetić, Vekas ef. Haračić, hfz. Mevludin ef. Dizdarević, Salih ef. Grabus, Alija ef. Keško, Ibrahim ef. Šišić, Tarik ef. Ibraković, Rešad ef. Lendo i sadašnji imam Nermin ef. Malagić,

Imam: Nedim ef. Dizdarević

Lokacija: Vrselje

Kontakt: dizdarland@yahoo.com;