PUHOVAC


O imamu

Imam: Osman ef. Šušnjević

Mjesto i godina rođenja: Zenica, 8.10.1989.

Obrazovanje, školska sprema: Apsolvent na IPF-u Zenica

Kretanje u službi: Klanjanje džuma na području Medžlisa, od 2015. džemat Sopotnica – Lučani.

O džematu:

Broj domaćinstava: 104,

Broj aktivnih članova IZ-e: 166,

Zvanični naziv džamije: Džamija džemata Puhovac,

Naziv u narodu (popularno ime ): /

Vakif: Zemljište hadži Alija Spahić,

Godina izgradnje: 2000.,

puhovac3Lokalitet: džemat obuhvata područje sela Puhovac, nalazi se na istočnoj strani grada Zenice, od kojeg je udaljen oko 18 km. Na samoj je granici sa opštinom Kakanj a okružen je džematima: Arnauti, Briznik, Varda, Seoci i Radinovići.

Historijat:

Kao samostalan džemat djeluje od 1969. godine, a do tada se nalazio u sastavu džemata Briznik. Sadašnja dž amija je izgrađena u periodu 1996 – 2000. godina. Svečano otvorenje je bilo 7.10.2000. godine. Džamija je izgrađena uz pomoć donacija više firmi, ustanova, pojedinaca i veliki trud i angažman džematlija. Zemljište na kojem je izgrađena i prethodna džamija je vakuf hadži Alije Spahić, još od 1969. godine. Na mjestu sadašnje džamije nalazila se stara džamija izgrađena od 1969. do 1970. godine, kada je bilo i njeno svečano otvorenje. Prije ove džamije postojao je drveni mesdžid u centru sela koji je zatvoren od strane komunističke vlasti i pretvoren u društveni dom. Obzirom da je stara džamija bila u jako lošem stanju i da nije mogla odgovoriti potrebama džemata pristupilo se izgradnji nove džamije koja ima sve prateće sadržaje: mektebsku učionicu, abdesthanu, gasulhanu, biblioteku i imamsku kancelariju. Džamija je potkupolna sa karakterističnom munarom, jako lijepog eksterijera i enterijera.

Imami džemata: Alija ef. Mulić, Mustafa ef. Spahić, Muradif ef. Spahić, Muhamed ef. Efendić, Rašid ef. Hubijar, Hazim ef. Spahić, Enes ef. Pašalić, Birnas ef. Šabić, Rešad ef. Zimić, Aziz ef. Šabić, Emir ef. Pašalić, Kasim ef. Fetić, hfz Fahir ef. Arnaut, Edin ef. Alija, Osman ef. Šušnjević – sadašnji imam.

Imam: Osman ef. Šušnjević

Lokacija: Džemat Puhovac

Kontakt: , osman.susnjevic@gmail.com