Ponedjeljak, Rebiul-evvel 11, 1440

JANJIĆI

O imamu Imam: Tarik ef Sarajlić E-mail adresa i kontakt telefon: Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1979. Godine Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim Pašina Medresa Travnik, Islamski...

STRANJANI

O imamu Imam: mr. Reuf ef. Ibreljić Mjesto i godina rođenja: Zenica, 30.03.1991.godine Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim – pašina medresa u Travniku, Islamski pedagoški fakultet u Zenici - magistar...

BLATUŠA

O imamu Imam: hfz. Sulejman ef. Rafuna Mjesto i godina rođenja: 16.9.1969.g. Ričice, Zenica, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev begova medresa, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, hifz Kretanje u...

NEMILA

O imamu Imam: Ismail ef. Jusufović Mjesto i godina rođenja: U Žepču 1967. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev- begova medresa u Sarajevu, Kretanje u službi: od 1988-1996....

TREŠNJEVA GLAVA

O imamu Imam: E-mail adresa i kontakt telefon: Mjesto i godina rođenja: Obrazovanje, školska sprema: Kretanje u službi:  O džematu: https://www.youtube.com/watch?v=29_FMWOLXBc Broj domaćinstava: 96, Broj aktivnih članova IZ-e: 119, Zvanični...

GORA

O imamu Imam: Vehid ef. Kadić Mjesto i godina rođenja: U Kaknju 1958., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Kretanje u službi: Prvo zapošljenje od 01. jula...

POTOK

O imamu Imam: hfz. Fahir ef. Arnaut Mjesto i godina rođenja: Arnauti – Zenica, 1976.g., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa, Fakultet islamskih nauka, hifz. Kretanje...

KLOPČE

O imamu Imam: mr. Emir ef. Pašalić, E-mail adresa i kontakt telefon: ahmedpasa@bih.net.ba, 061/785-305 Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1971. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova Medresa...

SOPOTNICA

O imamu Imam: Almir ef. Selimović Mjesto i godina rođenja: U Kladnju 1980. godine Obrazovanje, školska sprema: Medresa “Osman ef. Redžović” Visoko, Kretanje u službi: Obavljao dužnost imama...

BRIZNIK

O imamu Imam: Benjamin ef. Arnaut E-mail adresa i kontakt telefon: benjamin.arnaut@outlook.com  062/115-021 Mjesto i godina rođenja: Zenica 1990. Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev begova medresa Kretanje u službi: KPD (Džuma-namaz) od 2009...

ARNAUTI

GNJUSI

POLJICE

JANJIĆI

Lista džemata

ARNAUTI

BABIĆI

BABINA RIJEKA

BABINO

BABINO – KASAPOVIĆI

BISTRICA

BLATUŠA

BRIST

BRIZNIK

BRODA

X