TALAMI

O imamu Imam: Hadis ef. Đulan Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1972., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo, Kretanje u službi: Medžlis IZ-e Vitez,...

DOBRILJENO

O imamu Imam: Ahmed ef. Lužić Mjesto i godina rođenja: Zenica, 1996. Obrazovanje, školska sprema: Medresa: "Osman ef Redžović", Student Islamskog pedagoškog fakulteta, Odsjek za islamsku vjeronauku. Kretanje u...

PERIN HAN

 imamu Imam: mr. Džemal ef. Salkić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1977. godine, Obrazovanje, školska sprema: Medresa “Osman ef. Redžović” Visoko, 2000-2001. god. odlazi na usavršavanje arapskog jezika...

GRM

O imamu: Imam: Ramo ef. Lužić Kontakt: ramo-ziro@hotmail.com Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1986.godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu (imamski...

SEJMEN

O imamu Imam: hfz. dr. Safet ef. Husejnović Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1972. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo, Fakultet islamskih...

BABINA RIJEKA

O imamu Imam: Dr. hfz. Mevludin ef. Dizdarević Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1974. godine Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo, Islamski pedagoška akademija...

LOKVINE – LUKE

O imamu Imam: Vehid ef. Jašarević Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1983. godine, Obrazovanje, školska sprema: Medresa: « Osman-ef. Redžović» Visoko, Kretanje u službi: od oktobra 2004....

TETOVO

O imamu Imam: Vedad ef. Arnaut, E-mail adresa i kontakt telefon: vedad_arnaut@yahoo.com , 061/871-216, Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1982., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo i...

DONJA VRACA

O imamu Imam: Avdo ef. Kozlić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1975., Obrazovanje, školska sprema: Medresa “Osman ef. Redžović” Visoko i Viša škola – Nastavnički fakultet...

PEŠEVIĆI

O imamu Imam: Aldin ef. Hasić E-mail adresa i kontakt telefon: aldinhasicmedina@gmail.com  062 515 514 Mjesto i godina rođenja: 16. 06. 1992. Donja Orahovica Obrazovanje, školska sprema: Medresa...

ARNAUTI

GRM

SEJMEN

BABINA RIJEKA

Lista džemata

ARNAUTI

BABIĆI

BABINA RIJEKA

BABINO

BABINO – KASAPOVIĆI

BISTRICA

BLATUŠA

BRIST

BRIZNIK

BRODA

X