Nedjelja, Zu-l-ka'de 15, 1444

GNJUSI

Broj domaćinstava: 150, Broj aktivnih članova IZ-e: 190, Zvanični naziv džamije: Gnjusi, Naziv u narodu (popularno ime ): Gnjusanska džamija, Vakif: Huseinspahić Osman, Huseinspahić Ahmed, Huseinspahić Islam i...

BILINO POLJE

O imamu Imam: Hasan ef. Kozlić Mjesto i godina rođenja: Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu, Kretanje u službi: O džematu: https://www.youtube.com/watch?v=ulPIebDKCkc Broj domaćinstava: Broj aktivnih članova IZ-e: Zvanični naziv džamije:...

KOPRIVNA

Broj domaćinstava: 214, Broj aktivnih članova IZ-e: 274, Zvanični naziv džamije: džamija Koprivna i džamija Ponirak, Naziv u narodu (popularno ime): / Vakif: /Donatori Godina izgradnje: 2003., Lokalitet: džemat obuhvata...

POTOK

O imamu Imam: hfz. Fahir ef. Arnaut Mjesto i godina rođenja: Arnauti – Zenica, 1976.g., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa, Fakultet islamskih nauka, hifz. Kretanje...

BISTRICA

Broj domaćinstava: 150, Broj aktivnih članova IZ-e: 183, Zvanični naziv džamije: Bistrica Naziv u narodu (popularno ime): / Vakif: Džemat Godina izgradnje: 1976., Lokalitet: Bistrica O imamu Imam: Ejub ef. Kozlić Mjesto...

TOPČIĆ POLJE

O imamu Imam: Halim ef. Čolaković, E-mail adresa: Mjesto i godina rođenja: U Olovu 1977., Obrazovanje, školska sprema: Behram-begova medresa u Tuzli, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu -...

GORNJA ZENICA

O džematu: Broj domaćinstava: 300, Broj aktivnih članova IZ-e: 232, Zvanični naziv džamije: Gornja Zenica, Naziv u narodu (popularno ime ): Gornja Zenica, Vakif: Džemat, Godina izgradnje: 1971., Lokalitet: obuhvata naselja...

GORA

O džematu: Broj domaćinstava: 68, Broj aktivnih članova IZ-e: 150, Zvanični naziv džamije: Gora Naziv u narodu (popularno ime): Gora Vakif: Džemat Godina izgradnje: 2014. Lokalitet: rubno jugoistočno područje općine Kakanj,...

NOVO RADAKOVO

O imamu Imam: hfz. Ishak ef. Efendić Mjesto i godina rođenja: U Žepču 1980., Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim-pašina Medresa Travnik, Fakultet islamskih nauka Al-Azhar, Kretanje u službi:...

KOVANIĆI

O imamu Imam: Omer ef. Tutnjić E-mail adresa i kontakt telefon: zeljoomer1921@gmail.com Mjesto i godina rođenja: 06.07.1999., Zenica Obrazovanje, školska sprema:  svršenik Elči Ibrahim-prašine medrese, trenutno student na IPF-u u...

ARNAUTI

TIŠINA

GORNJA MAHALA

GNJUSI

Lista džemata

ARNAUTI

BABIĆI

BABINA RIJEKA

BABINO

BABINO – KASAPOVIĆI

BILINO POLJE

BISTRICA

BLATUŠA

BRIST

BRIZNIK

X