JALIJA

O imamu Imam: Haskić Elvir E-mail adresa i kontakt telefon: elvirhaskic77@gmail.com ,061/434-261 Mjesto i godina rođenja: U Vitezu 1977g. Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Islamski pedagoški fakultet Zenica i...

SEOCI

O imamu Imam: Ahmed ef. Hrustić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1987. godine Obrazovanje, školska sprema: Medresa "Elči Ibrahim-pašina" Travnik, Fakultet islamskih nauka Sarajevo. Kretanje u službi: od 01.03.2012. godine džemat...

BABINO

O imamu Imam: Muhamed ef. Smajlović, Kontakt telefon: 070/208-696, Mjesto i godina rođenja: U Zvorniku 1962. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo, Kretanje u službi:...

LUKOVO POLJE

O imamu Imam: hfz. Zehrid ef. Rešić, E-mail adresa i kontakt telefon: zehridresic@hotmail.com, 062678425 Mjesto i godina rođenja: Šerići, 28.02.1963, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo, Islamski pedagoški...

TIŠINA

O imamu Imam: hfz. Alem ef. Rihić Mjesto i godina rođenja: U Zenici, 26.12. 1980. godine. Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo. hifz 2014....

GLADOVIĆI

O imamu Imam: Umejr ef. Karalić E-mail adresa i kontakt telefon: uk_ze@hotmail.com, 061 587 478 Mjesto i godina rođenja: Zenica, 12.07.1987. Obrazovanje, školska sprema: Medresa “Osman ef.- Redžović” Visoko, Islamski pedagoški fakultet...

POJSKE

O imamu Imam: Hasan ef. Pašalić Kontakt: pasalic_hasan@hotmail.com Mjesto i godina rođenja: Travnik 05.02.1986. god. Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Student Fakulteta islamskih nauka-imamski smjer. Kretanje u službi: Od 2011....

JASTREBAC

O imamu Imam: Edin ef. Muharemović Mjesto i godina rođenja: Jastrebac 1987., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa, Kretanje u službi: Od 2013-te džemat Jastrebac O džematu: https://www.youtube.com/watch?v=LH9Y3u54B8Y Broj domaćinstava: 92, Broj...

SMAJIĆI

O imamu Imam: Haris ef. Vilajet Mjesto i godina rođenja:  Bugojno, 1994. godine Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim-pašina medresa, student Fakulteta Islamskih nauka u Sarajevu - smjer Teološki, Kretanje u službi:...

BISTRICA

O imamu Imam: Abdusamed ef. Kozlić Mjesto i godina rođenja: 28. 10. 1993 Obrazovanje, školska sprema: Medresa "Osman-ef. Redžovič" Visoko Kretanje u službi: Od 25. 06. 2017. godine u Džematu Bistrica O...

ARNAUTI

DONJA VRACA

PEŠEVIĆI

JALIJA

Lista džemata

ARNAUTI

BABIĆI

BABINA RIJEKA

BABINO

BABINO – KASAPOVIĆI

BISTRICA

BLATUŠA

BRIST

BRIZNIK

BRODA

X