ČARŠIJA

O imamu Imam: mr. hfz. Enes ef. Beganović Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1969., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo, Fakultet Islamskih nauka...

PEHARE

O imamu Imam: Murad ef. Omić, E-mail adresa i kontakt telefon: 032/456-421, Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1958. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Kretanje u...

VRSELJE

O imamu Imam: Nedim ef. Dizdarević, E-mail adresa i kontakt telaefon: dizdarland@yahoo.com; 061 563 255, Mjesto i godina rođenja: U Vrselju 1986. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova...

GRADIŠĆE

O imamu Imam: Safet ef. Murtić Mjesto i godina rođenja: Željezno Polje, Žepče, 1969.godine Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Kretanje u službi: Honorarno u džematu – Krčevine, Zavidovići...

RADINOVIĆI

O imamu Imam: Mahmut ef. Karalić E-mail adresa i kontakt telefon: mahmut_maky@hotmail.com 061-533-800 Mjesto i godina rođenja: Zenica, 22.07.1986 Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa, studira na Fakultetu islamskih...

LAŠVA

O imamu Imam: Said ef. Hasić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1987. godine, Obrazovanje, školska sprema: Medresa “Gazi Husrev-begova” medresa Sarajevo Kretanje u službi: džemat Seoci-punkt Gradina-Osredak...

ŠERIĆI

O imamu Imam: Senaid ef. Kovačević Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1983., Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim-pašina medresa Travnik, apsolvent na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Kretanje u...

DONJA GRAČANICA

O imamu Imam: hfz. Muhamed ef. Kolić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1983. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Kretanje...

PEPELARI

O imamu Imam: Mahir ef. Mulić E-mail adresa i kontakt telefon: mahir_ghm@hotmail.com, 061587471 Mjesto i godina rođenja: Zenica, 20.07.1988. Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, IPF Zenica Kretanje u službi: Narpeś-Finska, Biškovići (3.god), 30.09.2016....

VUKOTIĆI

O imamu Imam: Mirzad ef. Kozlić Mjesto i godina rođenja: Zenica, 18.07.1994. Obrazovanje, školska sprema: Medresa Osman ef. Redžović,Visoko Kretanje u službi: džemat Vukotići O džematu: Broj domaćinstava: 304, Broj aktivnih članova IZ-e: 270, Zvanični...

ARNAUTI

KOVANIĆI

STARINA

ČARŠIJA

Lista džemata

ARNAUTI

BABIĆI

BABINA RIJEKA

BABINO

BABINO – KASAPOVIĆI

BISTRICA

BLATUŠA

BRIST

BRIZNIK

BRODA

X