STARA NEMILA

O imamu Imam: Jakub ef. Krehmić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1983. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo, Kretanje u službi: od 2004....

BRODA

O imamu Imam: hfz. Sead ef. Šahinović, Kontakt telefon: 061/785-818, Mjesto i godina rođenja: U Bosanskoj Krupi 1966. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, hifz Kretanje u...

ORAHOVICA – KOVAČEVIĆI

O imamu Imam: Huse ef. Gračić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1972., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Kretanje u službi: od 1992-1996. džemat Vukotići a...

VRANDUK

O imamu Imam: Ramiz ef. Redžić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1986., Obrazovanje, školska sprema: Medresa “Osman ef. Redžović” Veliko Čajno, Visoko, apsolvent na Fakultetu Islamskih...

GORNJA ZENICA

O imamu Imam: Vejsil ef. Ramović Mjesto i godina rođenja: U Rožaju 1965., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Kretanje u službi: od 1991-1993. džemat Donja Vraca,...

POJSKE – PORATJE

O imamu Imam: Adnan ef. Dizdarević E-mail adresa i kontakt telefon: saraci49@msn.com 061/991-034 Mjesto i godina rođenja: 22.04.1989. u Zenici Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev Begova medresa Sarajevo 2008., Pravni fakultet Zenica 2013. Kretanje...

KOVANIĆI

O imamu Imam: Ensar ef. Šišić E-mail adresa i kontakt telefon: ensar.sisic@hotmail.com, 062/243-005 Mjesto i godina rođenja: 28.08.1994. godine u Zenici Obrazovanje, školska sprema: Svršenik Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. Trenutno student...

STARINA

 imamu Imam: Dževad ef. Gračić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1972. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo, Kretanje u službi: džemat Pojske od...

ČARŠIJA

O imamu Imam: mr. hfz. Enes ef. Beganović Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1969., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo, Fakultet Islamskih nauka...

PEHARE

O imamu Imam: Murad ef. Omić, E-mail adresa i kontakt telefon: 032/456-421, Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1958. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Kretanje u...

ARNAUTI

KLOPČE

SOPOTNICA

BRIZNIK

Lista džemata

ARNAUTI

BABIĆI

BABINA RIJEKA

BABINO

BABINO – KASAPOVIĆI

BISTRICA

BLATUŠA

BRIST

BRIZNIK

BRODA

X