LOKVINE – LUKE

O imamu Imam: Vehid ef. Jašarević Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1983. godine, Obrazovanje, školska sprema: Medresa: « Osman-ef. Redžović» Visoko, Kretanje u službi: od oktobra 2004....

TETOVO

O imamu Imam: Vedad ef. Arnaut, E-mail adresa i kontakt telefon: vedad_arnaut@yahoo.com , 061/871-216, Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1982., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo i...

DONJA VRACA

O imamu Imam: Avdo ef. Kozlić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1975., Obrazovanje, školska sprema: Medresa “Osman ef. Redžović” Visoko i Viša škola – Nastavnički fakultet...

PEŠEVIĆI

O imamu Imam: Aldin ef. Hasić E-mail adresa i kontakt telefon: aldinhasicmedina@gmail.com  062 515 514 Mjesto i godina rođenja: 16. 06. 1992. Donja Orahovica Obrazovanje, školska sprema: Medresa...

JALIJA

O imamu Imam: Haskić Elvir E-mail adresa i kontakt telefon: elvirhaskic77@gmail.com ,061/434-261 Mjesto i godina rođenja: U Vitezu 1977g. Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Islamski pedagoški fakultet Zenica i...

SEOCI

O imamu Imam: Ahmed ef. Hrustić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1987. godine Obrazovanje, školska sprema: Medresa "Elči Ibrahim-pašina" Travnik, Fakultet islamskih nauka Sarajevo. Kretanje u službi: od 01.03.2012. godine džemat...

BABINO

O imamu Imam: Muhamed ef. Smajlović, Kontakt telefon: 070/208-696, Mjesto i godina rođenja: U Zvorniku 1962. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo, Kretanje u službi:...

LUKOVO POLJE

O imamu Imam: hfz. Zehrid ef. Rešić, E-mail adresa i kontakt telefon: zehridresic@hotmail.com, 062678425 Mjesto i godina rođenja: Šerići, 28.02.1963, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo, Islamski pedagoški...

TIŠINA

O imamu Imam: hfz. Alem ef. Rihić Mjesto i godina rođenja: U Zenici, 26.12. 1980. godine. Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo. hifz 2014....

GLADOVIĆI

O imamu Imam: Umejr ef. Karalić E-mail adresa i kontakt telefon: uk_ze@hotmail.com, 061 587 478 Mjesto i godina rođenja: Zenica, 12.07.1987. Obrazovanje, školska sprema: Medresa “Osman ef.- Redžović” Visoko, Islamski pedagoški fakultet...

ARNAUTI

KOVANIĆI

STARINA

ČARŠIJA

Lista džemata

ARNAUTI

BABIĆI

BABINA RIJEKA

BABINO

BABINO – KASAPOVIĆI

BISTRICA

BLATUŠA

BRIST

BRIZNIK

BRODA

X