Četvrtak, Zu-l-hidždže 1, 1443

BABIĆI

O džematu Broj domaćinstava: 240, Zvanični naziv džamije: Babići Broj aktivnih članova IZ-e: 372, Naziv u narodu ( popularno ime ): Džamija Babići, Vakif: Godina izgradnje: 1974. , Lokalitet: obuhvata naselja...

TALAMI

O imamu Imam: Hadis ef. Đulan Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1972., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo, Kretanje u službi: Medžlis IZ-e Vitez,...

GORICA

O džematu: Broj domaćinstava: 190, Broj aktivnih članova IZ-e: 270, Zvanični naziv džamije: Gorička džamija, Naziv u narodu (popularno ime ): Gorička džamija, Vakif: / Godina izgradnje: 1986., Lokalitet: Južno od...

DONJA VRACA

O džematu: Broj domaćinstava: 391, Broj aktivnih članova IZ-e: 310, Zvanični naziv džamije: Donja Vraca, Naziv u narodu (popularno ime ): Vratačka džamija Vakif: / Godina izgradnje: 1969., Lokalitet: Džemat obuhvata...

VAROŠIŠTE

O imamu Imam: Muhamed ef. Bilčević Mjesto i godina rođenja: U Rajčevićima, Orahovica, 1992. godine Obrazovanje, školska sprema: - Medresa “Osman ef. Redžović” Visoko,  - Islamski pedagoški fakultet u...

KOČEVA

O imamu Imam: Ismet ef. Bašić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1977. Godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Fakultet Islamskih nauka Al-Azhar, Kretanje u službi:...

POJSKE – PORATJE

O imamu Imam: Samed ef. Šuvalić E-mail adresa i kontakt telefon:  Mjesto i godina rođenja:  Obrazovanje, školska sprema:  Kretanje u službi:  O džematu: https://www.youtube.com/watch?v=6pE5n4IM_NQ&t=4s Broj domaćinstava: 105 Broj aktivnih članova IZ-e: 119, Zvanični naziv džamije:...

BABINA RIJEKA

O imamu Imam: mr. hfz. Harun ef. Efendić Mjesto i godina rođenja: Doboj 24.03.1978.god. Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku, hifz, Fakultet šerijatskog prava pri univerzitetu...

TETOVO

O imamu Imam: Nermin ef. Malagić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1983. godine, Obrazovanje, školska sprema: Medresa "Osman ef. Redžović" Visoko, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Kretanje...

GORNJA GRAČANICA

O džematu: Broj domaćinstava: 350, Broj aktivnih članova IZ-e: 220, Zvanički naziv džamije: Džamija Vakifa, Naziv u narodu (popularno ime ): /Džamija Čekote Vakif: / Džematlije Godina izgradnje: /1936 Lokalitet: Nalazi...

ARNAUTI

STARINA

SEJMEN

DONJA GRAČANICA

Lista džemata

ARNAUTI

BABIĆI

BABINA RIJEKA

BABINO

BABINO – KASAPOVIĆI

BILINO POLJE

BISTRICA

BLATUŠA

BRIST

BRIZNIK

X