TIŠINA

O imamu Imam: hfz. Alem ef. Rihić Mjesto i godina rođenja: U Zenici, 26.12. 1980. godine. Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo. hifz 2014....

GLADOVIĆI

O imamu Imam: Umejr ef. Karalić E-mail adresa i kontakt telefon: uk_ze@hotmail.com, 061 587 478 Mjesto i godina rođenja: Zenica, 12.07.1987. Obrazovanje, školska sprema: Medresa “Osman ef.- Redžović” Visoko, Islamski pedagoški fakultet...

POJSKE

O imamu Imam: Hasan ef. Pašalić Kontakt: pasalic_hasan@hotmail.com Mjesto i godina rođenja: Travnik 05.02.1986. god. Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Student Fakulteta islamskih nauka-imamski smjer. Kretanje u službi: Od 2011....

ARNAUTI

JASTREBAC

SMAJIĆI

BISTRICA

Lista džemata

ARNAUTI

BABIĆI

BABINA RIJEKA

BABINO

BABINO – KASAPOVIĆI

BISTRICA

BLATUŠA

BRIST

BRIZNIK

BRODA

X