GRADIŠĆE – ZAPODA

O imamu

Imam:

E-mail adresa i kontakt telefon:

Mjesto i godina rođenja:

Obrazovanje, školska sprema:

Kretanje u službi:

O džematu:

Broj domaćinstava: 130

Broj aktivnih članova IZ-e: 190

Zvanični naziv džamije: Džamija u Zapodi

Naziv u narodu (popularno ime ): Zapodska džamija

Vakif: /

Godina izgradnje: 1998. godine

Lokalitet: ZAPODA

Historijat:

Džamija u Zapodi je krenula u izgradnju 28. 06. 1998. godine a izgradnja je završena 2005 godine.

Imam:

Lokacija:

Kontakt: