GRM

O džematu:

Broj domaćinstava: 260,

Broj aktivnih članova IZ-e: 310

Zvanični naziv džamije: Džamija na Grmu,

Naziv u narodu (popularno ime): /

Vakif: džemat

Godina izgradnje: 2002.,

Lokalitet: Džamija se nalazi u selu Grm koje je udaljeno od Zenice oko 5 km.

U sastav džemata spadaju četiri naselja i to: Grm, Visokovci, Čajdraš i Velika Broda. Pored džamije na Grmu, džemat ima i mekteb u Visokovcima koji je od strane mještana napravljen 1975 god, te džamija El- Emin u Čajdrašu.


O imamu:

Imam: Ramo ef. Lužić

Kontakt: ramo-ziro@hotmail.com

Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1986.godine,

Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu (imamski smijer)

Kretanje u službi: džemat Rajševa od 2005-2007. MIZ Teslić,a od 2007-2012 godine džemat Gusti također MIZ Teslić, a od 2012 godine džemat Grm, MIZ Zenica

Grm_Cajdras1

Historijat:

Džamija na Grmu koja je trenutno u izgradnji je u potpunosti funkcionalna. Njena izgradnja je počela 2002 god. Prije nje na istom mjestu se je nalazila stara džamija izgrađena 1935 god. A prije, pouzdano se zna je bila još starija džamija. O ovoj džamiji koja je bila do 1935 god. nemamo dovoljno podataka, osim kazivanja najstarijih džematlija o njenom postojanju. Jedan od džematlija, Šeho ef. Ćerim nam je opisuje kao: «Veoma skromnu džamiju, napravljena najvjerovatnije od sedre. Bila je pokrivena šintrom. Imala je drvenu munaru manjih dimenzija. Unutra se nalazio drveni mihrab, mimber, ćurs i najvjerovatnije i manji mahfil.»

Džamija koja je postojala od 1935 god. pa do 2002 god. je bila manjih imenzija oko 7 X 8 m. uključujući i trijem. Bila je veoma skromna, ali veoma čvrsto građena od strane domaćih majstora: Osmana, Mehmeda, Šemse i h.Mustafe iz porodice Bura. Rukovodilac radova i koordinator gradnje je bio Omer ef. Ćerim. Minaret je bio drveni i napravljen je na četverokutnom krovu džamije.

Sadašnja džamija je građena savremenim materijalima. Dimenzija je 10 X 12 m.
Visina joj je oko 14 m. U sebi obuhvata prostor za klanjanje, prostrani mahfil, gasulhanu, abdesthanu, minaret, učionicu, kotlanu i kutubhanu. Graditelj ove džamije je bio h. Osman Čamdžić iz Stranjana a vakifi su same džematlije ovog džemata. Munaru je uvakufio Adnan Ćerim iz ovog džemata. Trenutačno se radi na završnim radovima do otvaranja džamije, a koji obuhvataju: vanjsko uređenje i pokrivanje kupola bakrom. Interesantno je da je ovaj, relativno mali, džemat imao mnogo svršenika i polaznika Medresa. Pored Mule, Saliha, Begana, Omera i Šehe ef. Ćerima, Medresu su pohađali i Rasim ef. Ćerim, Ahmed ef. Ćerim, Dervišaga ef. Ćerim, Mustafa ef. Ćerim, Salko ef. Bilić, Sabir ef. Dizdarević.

Imami džemata: Džemat Grm je imao mnogo imama. Neki od njih su: Mulo ef. Ćerim, Salih ef. Ćerim, Began ef. Ćerim, Omer ef. Ćerim, Šeho ef. Ćerim, Asim ef. Jašarević, Ibrahim ef. Babić, Asim ef. Babić, Mirsad ef. Mahmutović, Mahmut ef. Karalić, Enver ef. Pašalić, Hasan ef. Bošnjak, Ferhat ef. Fetić, Fuad ef. Čeman, Osman ef. Dizdarević, Ismet ef. Duraković, Mujaga ef. Delić, Esmir ef. Halilović Rešad ef. Lendo, Enes ef.Martinović, i sadašnji imam Ramo ef.Lužić.

Imam: Ramo ef. Lužić

Lokacija: Grm

Kontakt: ramo-ziro@hotmail.com