LAŠVA

O imamu

Imam: Said ef. Hasić

Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1987. godine,

Obrazovanje, školska sprema: Medresa “Gazi Husrev-begova” medresa Sarajevo

Kretanje u službi: džemat Seoci-punkt Gradina-Osredak – 5 godina, Medžlis IZ-e Gornji Vakuf džemat Bojske – Lužani 2,5 godina, i od 1. aprila 2012 godine džemat Lašva.

O džematu:

Broj aktivnih članova IZ-e: 300

Zvanični naziv džamije: Lašva,

Naziv u narodu (popularno ime ): /

Vakif: zemljište Dizdarević Alija, džematlije

Godina izgradnje: 1996.,

Lokalitet: džemat obuhvata područje naselja Lašva, Sajtovići, Dolipolje, Dusina i Gornja Višnjica,

Historijat:

Lasva1Broj domaćinstava: 270,

Džamija izgrađena dobrovoljnim prilozima džematlija džemata i prilogom ”Visokog Saudijskog Komiteta za pomoć narodu BiH”,

Imami džemata: Emsudin ef. Šarić, Esmir ef. Halilović, Ibrahim ef. Sofić, i sadašnji imam Hasić ef. Said

Imam: Hasić ef. Seid

Lokacija: Lašva

Kontakt: 061/992-436