LOKVINE

O imamu

Imam: Adnan ef. Šehić

Mjesto i godina rođenja:

Obrazovanje, školska sprema:

Kretanje u službi:

O džematu:

Broj domaćinstava: oko 190,

Broj aktivnih članova IZ-e: 200,

Zvanični naziv džamije: Lokvine,

Naziv u narodu (popularno ime ): Stara džamija

Vakif: /

Godina izgradnje: 1935.,

Lokalitet: džemat se nalazi na lijevoj strani regionalnog puta Zenica – Ovnak, te obuhvata naselje Lokvine

Historija

Prva džamija izgrađena je 1935. godine i bila je sa drvenom munarom. Zbog dotrajalosti u novije vrijeme je rekonstruisana dva puta: prvi put krov i donji dio džamije, a drugi put samo munara koja je napravljena sa čeličnom konstrukcijom. U proteklom periodu ova džamija je dodatno uljepšana, kako u unutrašnjosti tako i vanjski izgled, a posljednji put 2013. godine kada je uređen predulaz sa ogradom i fasada na džamiji. U nastojanju da se popravi infrastruktura džemata, džemat je pokrenuo inicijativu izgradnje mektebske učionice sa imamskim stanom i abdesthanama i mokrim čvorovima čija je izgradnja u toku.

Džemat Lokvine je jedan od prvih džemata na području Kočevog sliva. U posljednje vrijeme, izgradnjom džamija u Obrenovcima, Lukama, Kozarcima, formirani su i novi džemati a koji su nekada bili sastavni dio džemata Lokvine kao matičnog džemata sa centralnom džamijom. Osim svojom arhitekturom i specifičnim dizajnom bosanskih džamija, džamija u Lokvinama plijeni pažnju i svojim položajem na brežuljku a vidljiva je i sa regionalnog puta.

Imami džemata: Salih ef. Alispahić, Himzo ef. Imamović, Salih ef. Ćerim, Mesud ef. Imamović, od 1944-1986. Šerif ef. Smriko, od 1986-1995. Sulejman ef. Posavljak, od 1995-te pa do septembra 2005-te Ismet ef. Duraković, od septembra 2005. godine do septembra 2014. godine Ramiz ef. Dedić, do juna 2017. Muhamed ef. Bilčević, Nermin ef. Malagić do septembra 2021.

Imam: Adnan ef. Šehić

Lokacija: Lokvine

Kontakt: