Petak, Zu-l-ka'de 20, 1444

BABIĆI

O džematu Broj domaćinstava: 240, Zvanični naziv džamije: Babići Broj aktivnih članova IZ-e: 372, Naziv u narodu ( popularno ime ): Džamija Babići, Vakif: Godina izgradnje: 1974. , Lokalitet: obuhvata naselja...

NEMILA

O imamu Imam: Ismail ef. Jusufović Mjesto i godina rođenja: U Žepču 1967. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev- begova medresa u Sarajevu, Kretanje u službi: od 1988-1996....

SOPOTNICA

O imamu Imam: Almir ef. Selimović Mjesto i godina rođenja: U Kladnju 1980. godine Obrazovanje, školska sprema: Medresa “Osman ef. Redžović” Visoko, Kretanje u službi: Obavljao dužnost imama...

VRSELJE

O džematu: Broj domaćinstava: 220 Broj aktivnih članova IZ-e: 223 Zvanični naziv džamije: Džamija”Šehidi Vrselja”, Naziv u narodu (popularno ime ): Šehidija, Vakif: Džemat, Godina izgradnje: 1989., Lokalitet: Vrselje, O imamu Imam: Nedim...

BLATUŠA

O džematu:</strong< Broj domaćinstava: Broj aktivnih članova IZ-e: 1600 Zvanični naziv džamije: Džamija Blatuša Naziv u narodu (popularno ime ): Blatuška džamija Vakif: Kuvajtski komitet i dr. organizacije kao...

TALAMI

O imamu Imam: Hadis ef. Đulan Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1972., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo, Kretanje u službi: Medžlis IZ-e Vitez,...

POJSKE

O imamu Imam: Aldin ef. Hasić Kontakt: aldinhasicmedina@gmail.com Mjesto i godina rođenja: 16. 06. 1992., Donja Orahovica Obrazovanje, školska sprema: Medresa “Osman ef. Redžović”, Institut za arapski jezik u Medini, Fakultet...

TIŠINA

O džematu: Broj domaćinstava: 110 Broj aktivnih članova IZ-e: 180, Zvanični naziv džamije: Tišina Naziv u narodu (popularno ime): / Vakif: Džemat, Godina izgradnje: 1970. Lokalitet: Džemat se nalazi na desnoj...

DONJA VRACA

O džematu: Broj domaćinstava: 391, Broj aktivnih članova IZ-e: 310, Zvanični naziv džamije: Donja Vraca, Naziv u narodu (popularno ime ): Vratačka džamija Vakif: / Godina izgradnje: 1969., Lokalitet: Džemat obuhvata...

SEJMEN

O imamu Imam: Muhamed ef. Bilčević Mjesto i godina rođenja: U Rajčevićima, Orahovica, 1992. godine Obrazovanje, školska sprema: - Medresa “Osman ef. Redžović” Visoko,  - Islamski pedagoški fakultet u...

ARNAUTI

NOVO RADAKOVO

KOVANIĆI

SMAJIĆI

Lista džemata

ARNAUTI

BABIĆI

BABINA RIJEKA

BABINO

BABINO – KASAPOVIĆI

BILINO POLJE

BISTRICA

BLATUŠA

BRIST

BRIZNIK

X