RADINOVIĆI


O imamu

Imam: Mahmut ef. Karalić

E-mail adresa i kontakt telefon: mahmut_maky@hotmail.com

Mjesto i godina rođenja: Zenica, 22.07.1986

Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa, studira na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

Kretanje u službi: od 01.09.2017. džemat Radinovići.

O džematu:

Broj domaćinstava: 56;

Broj aktivnih članova IZ-e: 154;

Zvanični naziv džamije: Radinovići,

Naziv u narodu (popularno ime ): Radinovačka džamija,

Vakif: Džemat,

Godina izgradnje: 1968.

Lokalitet: džemat obuhvata područje sela Radinovići, nalazi se na sjeverno – istočnoj strani grada Zenice, od kojeg je udaljen oko 20 km. Na samoj je granici sa opštinom Kakanj.

Historijat:

Džemat Radinovići se prije 1968.godine služio džamijom u susjednom džematu Seoci. Svojim trudom i radom, te prilozima mještani su 1967/68. godine izgradili džamiju.

Imami džemata: Izet ef. Odobašić, Mehmedalija ef. Odobašić, Azem ef. Čelenka, Munever ef. Podojak, Aldin ef. Trako, Nermin ef. Babić, Benjamin ef. Smajlović, Admir ef. Spahić, Admir ef. Arifović, Mahmut ef. Karalić.

Imam: Mahmut ef. Karalić

Lokacija: Radinovići

Kontakt: mailto:mahmut_maky@hotmail.com