SEOCI

O imamu
Imam: mr. Ismail ef. Ibreljić

Mjesto i godina rođenja: U Zenici, 1995.

Obrazovanje, školska sprema:
– Medresa Osman ef. Redžović- Visoko
– Islamski pedagoški fakultet u Zenici, Odsjek za islamsku vjeronauku
– Fakultet islamskih nauka u Sarajevu – završen master studij iz oblasti Akaida, tesavvufa i uporednih religija.
– Student trećeg ciklusa studija iz oblasti islamskih nauka (doktorski studij)

Kretanje u službi:

– Hatib u džematu Kozarci, (2015-2019
– Honorani imam u džematu Drivuša (2019-2020)
– Nastavnik islamske vjeronauke u Osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić (2019-2020)
– Asistent na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici na katedri za Akaid-islamsko vjerovanje (2019-)
– Imam, hatib i muallim u džematu Babići-Orahovica, (2020-2024.)
– Imam, hatib i muallim u džematu Seoci (2024.-)

O džematu:

Broj domaćinstava: 470,

Broj aktivnih članova IZ-e: 420,

Zvanični naziv džamije: /

Naziv u narodu (popularno ime ): /

Vakif: /

Godina izgradnje: /

Lokalitet: Džemat Seoci se nalazi u slivu Babine Rijeke između džemata Radinovići, Babino, Puhovac i Varda. Džemat obuhvata sedam sela: Šiblići, Vrhpolje, Zahići, Živkovići, Gradina, Osrdak i Jezer,

Historijat: 

Nije poznata godina kada je džamija napravljena, ali se zna da je pored nje bio i mekteb koji je poslije II svjetskog rata pretvoren u školu a koja je, opet, bila prva na ovim prostorima. U tu svrhu je mekteb korišten sve do izgradnje školskog objekta kada je srušen. Džamija je više puta popravljana i proširivana. Temeljno proširivanje i popravljanje je bilo 1962. godine. Tada je sagrađena i kamena munara kao zamjena za drvenu koja je bila sagrađena iz krova. I sama džamija je bila sagrađena od kamena a pokrivena crijepom. Krov je bio četverovodni. Radi poboljšanja uslova za obavljanje vjerskih aktivnosti u toku su radovi na izgradnji nove džamije na istoj lokaciji ali sa večim dimenzijama,

Imami džemata: ef. Crnkić, Kobilica Salih ef. i Selimović Jusuf ef. do, a poslije II svjetskog rata Šabić Ibrahim ef. nekih dvadesetak godina, poslije njega Šišman Hasib ef. zatim Duraković Ismet ef. do 1981. godine, a od 1981-1997. Jašarević Hazim ef., od 1997- 2001. godine Kadir ef. Hodžić, od 2001-2007. Delić Bajro ef., novembra 2007. godine do 2015. godine Muhamed ef. Kolić, do 2024. godine Ahmed ef. Hrustić.

Imam: mr. Ismail ef. Ibreljić

Lokacija: Seoci

Kontakt: ismailibreljic1@gmail.com