GRM

O imamu: Imam: Ramo ef. Lužić Kontakt: ramo-ziro@hotmail.com Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1986.godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu (imamski...

JALIJA

O imamu Imam: Haskić Elvir E-mail adresa i kontakt telefon: elvirhaskic77@gmail.com ,061/434-261 Mjesto i godina rođenja: U Vitezu 1977g. Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Islamski pedagoški fakultet Zenica i...

JASTREBAC

O imamu Imam: Edin ef. Muharemović Mjesto i godina rođenja: Jastrebac 1987., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa, Kretanje u službi: Od 2013-te džemat Jastrebac O džematu: https://www.youtube.com/watch?v=LH9Y3u54B8Y Broj domaćinstava: 92, Broj...

JANJIĆI

O imamu Imam: Tarik ef Sarajlić E-mail adresa i kontakt telefon: Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1979. Godine Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim Pašina Medresa Travnik, Islamski...

KLOPČE

O imamu Imam: mr. Emir ef. Pašalić, E-mail adresa i kontakt telefon: ahmedpasa@bih.net.ba, 061/785-305 Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1971. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova Medresa...

KOČEVA

O imamu Imam: Ismet ef. Bašić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1977. Godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Fakultet Islamskih nauka Al-Azhar, Kretanje u službi:...

KOLIĆI

O imamu Imam: Halid Lužić Mjesto i godina rođenja: 1997, Zenica Obrazovanje, školska sprema: Medresa "Osman ef. Redzovic" Visoko; Fakultet islamskih nauka Sarajevo; Islamski pedagoški fakultet Zenica Kretanje u službi: KPZ...

KOPRIVNA

O imamu Imam: Aldin ef. Trako, E-mail adresa i kontakt telefon: aldin.trako@gmail.com, Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1983., Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim-pašina medresa Travnik, Kretanje u...

KOVANIĆI

O imamu Imam: Ensar ef. Šišić E-mail adresa i kontakt telefon: ensar.sisic@hotmail.com, 062/243-005 Mjesto i godina rođenja: 28.08.1994. godine u Zenici Obrazovanje, školska sprema: Svršenik Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. Trenutno student...

LAŠVA

O imamu Imam: Said ef. Hasić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1987. godine, Obrazovanje, školska sprema: Medresa “Gazi Husrev-begova” medresa Sarajevo Kretanje u službi: džemat Seoci-punkt Gradina-Osredak...

ARNAUTI

JASTREBAC

SMAJIĆI

BISTRICA

Lista džemata

ARNAUTI

BABIĆI

BABINA RIJEKA

BABINO

BABINO – KASAPOVIĆI

BISTRICA

BLATUŠA

BRIST

BRIZNIK

BRODA

X