Petak, Zu-l-hidždže 15, 1445

GRM

O džematu: Broj domaćinstava: 260, Broj aktivnih članova IZ-e: 310 Zvanični naziv džamije: Džamija na Grmu, Naziv u narodu (popularno ime): / Vakif: džemat Godina izgradnje: 2002., Lokalitet: Džamija se nalazi...

JALIJA

O imamu Imam: Haskić Elvir E-mail adresa i kontakt telefon:elvirhaskic77@gmail.com Mjesto i godina rođenja:  U Vitezu 1977g. Obrazovanje, školska sprema:  Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Islamski pedagoški fakultet Zenica...

JASTREBAC

O imamu Imam: Edin ef. Muharemović Mjesto i godina rođenja: Jastrebac 1987., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa, Kretanje u službi: Od 2013-te džemat Jastrebac O džematu: https://www.youtube.com/watch?v=LH9Y3u54B8Y Broj domaćinstava: 92, Broj...

JANJIĆI

O imamu Imam: Tarik ef Sarajlić E-mail adresa i kontakt telefon: Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1979. Godine Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim Pašina Medresa Travnik, Islamski...

KLOPČE

O imamu Imam: mr. Emir ef. Pašalić, E-mail adresa i kontakt telefon: ahmedpasa@bih.net.ba, Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1971. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova Medresa...

KOČEVA

O imamu Imam: Ismet ef. Bašić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1977. Godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Fakultet Islamskih nauka Al-Azhar, Kretanje u službi:...

KOLIĆI

O džematu: Broj domaćinstava: 50, Broj aktivnih članova IZ-e: 81 Zvanični naziv džamije: Kolići Naziv u narodu (popularno ime ): / Vakif: Džematlije Džemata Godina izgradnje: 1989, Lokalitet: Džemat obuhvata naselje...

KOPRIVNA

Broj domaćinstava: 214, Broj aktivnih članova IZ-e: 274, Zvanični naziv džamije: džamija Koprivna i džamija Ponirak, Naziv u narodu (popularno ime): / Vakif: /Donatori Godina izgradnje: 2003., Lokalitet: džemat obuhvata...

KOVANIĆI

O imamu Imam: Omer ef. Tutnjić E-mail adresa i kontakt telefon: zeljoomer1921@gmail.com Mjesto i godina rođenja: 06.07.1999., Zenica Obrazovanje, školska sprema:  svršenik Elči Ibrahim-prašine medrese, trenutno student na IPF-u u...

LAŠVA

O imamu Imam: Said ef. Hasić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1987. godine, Obrazovanje, školska sprema: Medresa “Gazi Husrev-begova” medresa Sarajevo Kretanje u službi: džemat Seoci-punkt Gradina-Osredak...

ARNAUTI

POTOK

BISTRICA

TOPČIĆ POLJE

Lista džemata

ARNAUTI

BABIĆI

BABINA RIJEKA

BABINO

BABINO – KASAPOVIĆI

BILINO POLJE

BISTRICA

BLATUŠA

BRIST

BRIZNIK

X