VRANDUK

O imamu Imam: Ramiz ef. Redžić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1986., Obrazovanje, školska sprema: Medresa “Osman ef. Redžović” Veliko Čajno, Visoko, apsolvent na Fakultetu Islamskih...

VRSELJE

O imamu Imam: Nedim ef. Dizdarević, E-mail adresa i kontakt telaefon: dizdarland@yahoo.com; 061 563 255, Mjesto i godina rođenja: U Vrselju 1986. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova...

VUKOTIĆI

O imamu Imam: Mirzad ef. Kozlić Mjesto i godina rođenja: Zenica, 18.07.1994. Obrazovanje, školska sprema: Medresa Osman ef. Redžović,Visoko Kretanje u službi: džemat Vukotići O džematu: Broj domaćinstava: 304, Broj aktivnih članova IZ-e: 270, Zvanični...

ARNAUTI

KOVANIĆI

STARINA

ČARŠIJA

Lista džemata

ARNAUTI

BABIĆI

BABINA RIJEKA

BABINO

BABINO – KASAPOVIĆI

BISTRICA

BLATUŠA

BRIST

BRIZNIK

BRODA

X