Četvrtak, Zu-l-hidždže 14, 1445

RADINOVIĆI

O imamu Imam: Mahmut ef. Karalić E-mail adresa i kontakt telefon: mahmut_maky@hotmail.com Mjesto i godina rođenja: Zenica, 22.07.1986 Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa, studira na Fakultetu islamskih nauka...

RIČICE

O imamu Imam: Sedin ef. Hibović, E-mail adresa i kontakt telefon: sedin.hibovic@hotmail.com, 062-612-822 Mjesto i godina rođenja: U Žepču 1970. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Islamski...

SEJMEN

O imamu Imam: Muhamed ef. Bilčević Mjesto i godina rođenja: U Rajčevićima, Orahovica, 1992. godine Obrazovanje, školska sprema: - Medresa “Osman ef. Redžović” Visoko,  - Islamski pedagoški fakultet u...

SEOCI

O imamu Imam: mr. Ismail ef. Ibreljić Mjesto i godina rođenja: U Zenici, 1995. Obrazovanje, školska sprema: - Medresa Osman ef. Redžović- Visoko - Islamski pedagoški fakultet...

SMAJIĆI

O imamu Imam: Mahir ef. Mulić E-mail adresa i kontakt telefon: mahir_ghm@hotmail.com Mjesto i godina rođenja: Zenica, 20.07.1988. Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, IPF Zenica Kretanje u službi: Narpeś-Finska, Biškovići (3.god), 30.09.2016....

STRANJANI

O imamu Imam: Aldin ef. Trako E-mail adresa i kontakt telefon: aldin.trako@gmail.com Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1983. Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim-pašina medresa Travnik Kretanje u...

SOPOTNICA

O imamu Imam: Almir ef. Selimović Mjesto i godina rođenja: U Kladnju 1980. godine Obrazovanje, školska sprema: Medresa “Osman ef. Redžović” Visoko, Kretanje u službi: Obavljao dužnost imama...

SOPOTNICA – MODRINJE

O imamu Imam: Ibro ef. Garanović E-mail adresa i kontakt telefon: 063 070 512 Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1990. godine Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim-pašina medresa...

SOPOTNICA – LUČANI

O imamu Imam: Ubejd ef. Salkić Mjesto i godina rođenja: U Zenici, 2002 god. Obrazovanje, školska sprema: Svršenik medrese "Osman-ef. Redžović" u Visokom, Student na IPF-u...

STARA NEMILA

O imamu Imam: Jakub ef. Krehmić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1983. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo, Kretanje u službi: od 2004....

ARNAUTI

VRSELJE

JANJIĆI

PERIN HAN

Lista džemata

ARNAUTI

BABIĆI

BABINA RIJEKA

BABINO

BABINO – KASAPOVIĆI

BILINO POLJE

BISTRICA

BLATUŠA

BRIST

BRIZNIK

X