DOBRILJENO

O džematu:

Broj domaćinstava: 160

Broj aktivnih članova IZ-e: 140

Zvanični naziv džamije: Džamija na Dobriljenu

Naziv u narodu (popularno ime):

Vakif: Zaim Sehic

Godina izgradnje: 1972.

Lokalitet: Dobriljeno

O imamu

Imam: Ahmed ef. Lužić

Mjesto i godina rođenja: Zenica, 1996.

Obrazovanje, školska sprema: Medresa: “Osman ef Redžović”, Student Islamskog pedagoškog fakulteta, Odsjek za islamsku vjeronauku.

Kretanje u službi: Plahovići (Džuma namaz) od 2016.-2017.

Historijat: 

Džamija na Dobriljenu je izgrađena 1971. godine na zemljištu vakifa rahmetli Zaima Sehića. Džamija je izgrađena iz sredstava mještana.

Godine 2011. uz donaciju anonimnog vakifa na džamiji je izmjenjena nova PVC stolarija, a godinu dana poslije, 2012.godine, enterijer džamije je renoviran. 2014. godine  uređen je prostor ispred džamije, te saliven potporni zid iznad džamije, te 2015. Godine džamija je dobila novi mimber, zahvaljujući Medžlisu Islamske zajednice Zenica. U septembru 2016 godine, završena je prostorija za ostavu i mektebska učionica s odvojenim ulazom.

Imami džemata: Emir ef. Garanović 2013-2016, Izet ef. Čišić 2016.

Imam: Ahmed ef. Lužić

Lokacija: Dobriljeno

Kontakt:  ahmedluzic@gmail.com