Četvrtak, Zu-l-hidždže 14, 1445

LOKVINE

O imamu Imam: Adnan ef. Šehić Mjesto i godina rođenja: Obrazovanje, školska sprema: Kretanje u službi: O džematu: https://www.youtube.com/watch?v=NBqn8H3eU3M Broj domaćinstava: oko 190, Broj aktivnih članova IZ-e: 200, Zvanični naziv...

LOKVINE – LUKE

O džematu: >Broj domaćinstava: 280 Broj aktivnih članova IZ-e: 306 Zvanični naziv džamije: Centralna džamija Naziv u narodu (popularno ime ): Nova džamija Vakif: Razne donacije Godina izgradnje: 2003., još...

LUKOVO POLJE

O imamu Imam: hfz. Zehrid ef. Rešić, E-mail adresa i kontakt telefon: zehridresic@hotmail.com, Mjesto i godina rođenja: Šerići, 28.02.1963, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo, Islamski pedagoški...

MOŠĆANICA

O imamu Imam: Haris ef. Tursanović Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1980., Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku, Kretanje u službi: džemat Vitlaci – MIZ Žepče kratak period...

NEMILA

O imamu Imam: Ismail ef. Jusufović Mjesto i godina rođenja: U Žepču 1967. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev- begova medresa u Sarajevu, Kretanje u službi: od 1988-1996....

BILINO POLJE

O imamu Imam: Hasan ef. Kozlić Mjesto i godina rođenja: Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu, Kretanje u službi: O džematu: https://www.youtube.com/watch?v=ulPIebDKCkc Broj domaćinstava: Broj aktivnih članova IZ-e: Zvanični naziv džamije:...

NOVO RADAKOVO

O imamu Imam: hfz. Ishak ef. Efendić Mjesto i godina rođenja: U Žepču 1980., Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim-pašina Medresa Travnik, Fakultet islamskih nauka Al-Azhar, Kretanje u službi:...

OBRENOVCI

O imamu Imam: Muamer ef. Dizdarević Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1982. godine, Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim-pašina medresa Travnik, Kretanje u službi: džemat Obrenovci od 2004....

ORAHOVICA – KOVAČEVIĆI

O imamu Imam: Huse ef. Gračić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1972., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Kretanje u službi: od 1992-1996. džemat Vukotići a...

PEHARE

O imamu Imam: Samir ef. Ahmić, E-mail adresa i kontakt telefon: Mjesto i godina rođenja: u Željeznom Polju, opština Žepče 31.01.1981.godine, Obrazovanje, školska sprema: - Gazi Husrev-begova...

ARNAUTI

PEŠEVIĆI

ŠERIĆI

SEOCI

Lista džemata

ARNAUTI

BABIĆI

BABINA RIJEKA

BABINO

BABINO – KASAPOVIĆI

BILINO POLJE

BISTRICA

BLATUŠA

BRIST

BRIZNIK

X