KLOPČE

O imamu

Imam: mr. Emir ef. Pašalić,

E-mail adresa i kontakt telefon: ahmedpasa@bih.net.ba,

Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1971. godine,

Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova Medresa Sarajevo, IPA Zenica, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, magistarski studij na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru

Kretanje u službi: od 1993-1994. u džematu Puhovac a od oktobra 1994. godine u džematu Klopče.

O džematu:

Broj domaćinstava: 1000,

Broj aktivnih članova IZ-e: 900,

Zvanični naziv džamije: Klopačka džamija,

Naziv u narodu (popularno ime ): Klopačka džamija,

Vakif: /

Godina izgradnje: 1969-1977. god.,

Lokalitet: obuhvata područje naselja između Hamide i Perinog Hana, te Lukovog Polja i Klopačkih stijena.

Historijat: Sa desne strane magistralnog puta M-17, na ulazu u Zenicu nalazi se džemat Klopče. Džemat Klopče je prigradski džemat koji se nalazi sjevero-istočno od Zenice. Prostire se između džemata Perin Han, Lukovo Polje i Hamide. Klopče zauzima područje od oko 12 km2. U Klopču živi oko 4000 stanovnika u 950 domaćinstava, a oko 870 su članovi Islamske zajednice.

Prva džamija izgrađena je prije više od 200 godina i bila sagrađena od ćerpića sa drvenom munarom. Nažalost džamija je srušena da bi se izgradila nova džamija. Od 1969. god. do 1977. god. trajala je izgradnja nove potkupolne džamije, koja je bila među prvim potkupolnim džamijama u BiH poslije drugog svjetskog rata. U Klopču je 1932. god. preko puta džamije izgrađen i mekteb, gdje se izvodila mektebska nastava ali komunističke vlasti nakon rata mekteb pretvaraju u prodavnicu, da bi 1980. god. konačno bio srušen.

Važno za ovaj džemat je reći da je do 1945. god. u Klopču bilo 40 kuća ali se naglom industrijalizacijom Zenice ovoj broj naglo povrećao. Danas za džemat Klopče možemo reći da je Bosna u malome.
Imamsku dužnost u džematu Klopče između ostalih su obavljali: Hilmo ef. Hodžić, Osman ef. Omeragić, Omer ef. Begović, Munib ef. Zukić, Jakub ef. Salkica i sadašnji imam Emir ef. Pašalić, koji ovu dužnost obavlja od 1994. god. Klopče imamo oko 40 hadžija koji su obavili petu islamsku dužnost. Za vrijeme agresije iz džemata Klopče za odbranu domovine svoje živote je dalo i 31 šehida, a u znak sjećanja na njih svake godine prva nedjelja u oktobru obilježava se kao «Dan šehida džemata Klopče».Na ulazu u mezaristan izgrađena je šehidska česma u znak sjećanja na naše šehide.

Godine 1998.-99. izvršena je temeljita rekonstrukcija i adaptacija džamije, a nakon toga uvedeno centralno grijanje, i izvršeno je uređenje harema džamije.Tokom 2012.godine izgrađena je i vakufska kuća na mjestu stare kuće.

Sve ove, kao i mnoge druge akcije u džematu urađene su iz sredstava dobrovoljnih priloga vrijednih džematlija, a u saradnji sa džematskim odborom i imamom džemata.

Imami džemata: Imamsku dužnost u džematu Klopče između ostalih su obavljali: Hilmo ef. Hodžić, Osman ef. Omeragić, Omer ef. Begović, Munib ef. Zukić, Jakub ef. Salkica i sadašnji imam Emir ef. Pašalić, koji ovu dužnost obavlja od 1994. god.

Imam: Emir ef. Pašalić

Lokacija: Klopče

Kontakt: ahmedpasa@bih.net.ba,