DONJA VRACA

O imamu Imam: Avdo ef. Kozlić Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1975., Obrazovanje, školska sprema: Medresa “Osman ef. Redžović” Visoko i Viša škola – Nastavnički fakultet...

GLADOVIĆI

O imamu Imam: Umejr ef. Karalić E-mail adresa i kontakt telefon: uk_ze@hotmail.com, 061 587 478 Mjesto i godina rođenja: Zenica, 12.07.1987. Obrazovanje, školska sprema: Medresa “Osman ef.- Redžović” Visoko, Islamski pedagoški fakultet...

GNJUSI

O imamu Imam: Halid ef. Dizdarević Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1983. godine, Obrazovanje, školska sprema: Medresa Osman ef. Redžović Visoko, IPA Zenica, Kretanje u službi: od...

GORA

O imamu Imam: Vehid ef. Kadić Mjesto i godina rođenja: U Kaknju 1958., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Kretanje u službi: Prvo zapošljenje od 01. jula...

GORICA

O imamu Imam: Nermin ef. Pašalić E-mail adresa i kontakt telefon: nermin_pasa@hotmail.com, 062 265 554 Mjesto i godina rođenja: Zenica 06.04.1990. Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim- pašina medres u Travniku,...

GORNJA GRAČANICA

O imamu Imam: Hadžo ef. Muratović, E-mail adresa i kontakt telefon: muratovichadzo@hotmail.com, Mjesto i godina rođenja: U Travniku 1979. godine, Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim-pašina medresu u Travniku, Kretanje u službi: od 1999 –2000....

GORNJA MAHALA

O imamu Imam: Ekrem ef. Aščerić Mjesto i godina rođenja: U Orahovici 1975. godine, Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo, Pedagoška akademija u Mostaru, Kretanje...

GORNJA ZENICA

O imamu Imam: Vejsil ef. Ramović Mjesto i godina rođenja: U Rožaju 1965., Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Kretanje u službi: od 1991-1993. džemat Donja Vraca,...

GRADIŠĆE

O imamu Imam: Safet ef. Murtić Mjesto i godina rođenja: Željezno Polje, Žepče, 1969.godine Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Kretanje u službi: Honorarno u džematu – Krčevine, Zavidovići...

GRADIŠĆE – ZAPODA

O imamu Imam: Mirnes ef. Hasić, E-mail adresa i kontakt telefon: Mjesto i godina rođenja: Obrazovanje, školska sprema: Kretanje u službi: O džematu: Broj domaćinstava: 130 Broj aktivnih članova IZ-e: 190 Zvanični naziv džamije: Džamija...

ARNAUTI

JASTREBAC

SMAJIĆI

BISTRICA

Lista džemata

ARNAUTI

BABIĆI

BABINA RIJEKA

BABINO

BABINO – KASAPOVIĆI

BISTRICA

BLATUŠA

BRIST

BRIZNIK

BRODA

X