VAROŠIŠTE

O imamu

Imam: Muhamed ef. Bilčević

Mjesto i godina rođenja: U Rajčevićima, Orahovica, 1992. godine

Obrazovanje, školska sprema:

– Medresa “Osman ef. Redžović” Visoko,

 – Islamski pedagoški fakultet u Zenici – Profesor islamske vjeronauke,

– Apsolvent na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu (imamski smjer).

Kretanje u službi: septembar 2011. – septembar 2014. džemat Kolići, od  septembra 2014. – do juna 2017. džemat Lokvine, od juna 2017. – džemat Varošište

O džematu:

Broj domaćinstava: 100

Broj aktivnih članova IZ-e: 130

Zvanični naziv džamije: Džamija Varošište

Naziv u narodu (popularno ime ): Džamija braće Begić

Vakif: braća Ismet i Besim Begić sa hanumama i djecom.

Godina izgradnje: 2017.

Historija:

Mjesto Varošište je do izgradnje džamije koja je počela 2015. godine, teritorijalno pripadalo džematu Vranduk. Nakon polaganja kamena temeljca za izgradnju džamije, 2015. godine, zvanično je upućena inicijativa za osnivanjem novog džemata. Džamiju kao i kompletnu džematsku infrastrukturu (imamski stan i prateće prostorije) su izgradili braća Ismet i Besim Begić zajedno sa svojim hanumama i djecom.

Imami džemata: Muhamed ef. Bilčević.

Imam: Muhamed ef. Bilčević

Lokacija: Varošište

Kontakt: muhamed.ze@gmail.com, 062 189 510