BABINO – KASAPOVIĆI

O džematu:

Broj domaćinstava: 200,

Broj aktivnih članova IZ-e: 198,

Zvanični naziv džamije: Džamija Kasapovići,

Naziv u narodu (popularno ime ): /

Vakif: Zemljište uvakufio džematlija Fadil Šut, džematlije uz pomoć dobrih ljudi finansirali izgradnju džamije,

Godina izgradnje: 2005.,

Lokalitet: Džemat obuhvata selo Kasapovići, Vukovići i Hajkovići.

O imamu

Imam: Nihad ef. Ormanović

Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1983.,

Obrazovanje, školska sprema: Karadžoz-begova medresa u Mostaru,

Kretanje u službi: od 2006. godine džemat Donje Babino – Kasapovići.

Historijat:

01.06.2006. godine formiran džemat, izdvajanjem iz džemata Babino-Drugavci

Imami džemata: od osnivanja Nihad ef. Ormanović,

Imam: Nihad ef. Ormanović

Lokacija: Babino – Kasapovići

Kontakt: nihadormanovic@gmail.com