KOČEVA


O imamu

Imam: Ismet ef. Bašić

Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1977. Godine,

Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Fakultet Islamskih nauka Al-Azhar,

Kretanje u službi: od 2004-2007. džemat Turbe – MIZ Travnik i od septembra 2007. godine džemat Kočeva.

O džematu:

Broj aktivnih članova IZ-e: 932,

Zvanični naziv džamije: Kočevska (Sulejmanija) džamija,

Naziv u narodu (popularno ime ): Kočevska džamija,

Vakif: Abdija sin hadži Memije,

Godina izgradnje: 1557.,

Lokalitet: centar grada

Historija
Koceva4-e1368131787341Broj domaćinstava: 3500,

Prema dokumentaciji Zeničkog vakufskog povjerenstva, zvaničan naziv Kočevske džamije bio je Sulejmanija i ime je dobila po sultanu Sulejmanu. Pretpostavlja se da je građena sredinom 16. stoljeća. Prvobitno je imala drvenu munaru. Munara od cigle izidana je 1928. godine. U zidovima džamije nalazile su se perforacije iza kojih su stajali glineni ćupovi, postavljeni tu radi poboljšanja akustičnosti. Džamija je djelimično renovirana 1964 i 1972 godine.Srušena je zbog dotrajalosti. Na njenom mjestu je 1990. godine izgrađena nova, prva potpukolna džamija u gradu Zenici. Uz džamiju je podignuta i munara sa dva šerefeta.

Imami džemata: Babahmetović Mujaga ef., hfz. Hamid ef. Muftić, hfz. Ismet ef. Spahić, Alispahić Edib ef., Teufik ef. Džulan i od 2007-e godine sadašnji imam Ismet ef. Bašić,

Imam: Ismet ef. Bašić

Lokacija: Kočeva

Kontakt: ismethudhud@hotmail.com