KOLIĆI

O džematu:

Broj domaćinstava: 50,

Broj aktivnih članova IZ-e: 81

Zvanični naziv džamije: Kolići

Naziv u narodu (popularno ime ): /

Vakif: Džematlije Džemata

Godina izgradnje: 1989,

Lokalitet: Džemat obuhvata naselje Kolići koje je 2,5 km udaljeno od regionalnog puta Nemila – Bistričak, sa desne strane rijeke Bistričak.

O imamu

Imam: Azrudin ef. Smriko

Mjesto i godina rođenja: U Zenici, 1994.

Obrazovanje, školska sprema:
– Medresa “Osman ef. Redžović” – Visoko (2009-2013)
– Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Odsjek Međunarodni odnosi (2013-2015)
– Islamski univerzitet u Medini, Saudijska Arabija, Fakultet Šerijata (2015-2020)

Kretanje u službi:

– Hatib u džematu Kozarci, (2020-2021)
– Honorani imam u džematu Gazi Husrev Beg Antwerpen, Belgija (2021)
– Imam, hatib i muallim u džematu Arnauti, (2021)
– Imam, hatib i muallim u džematu Kolići (2024)

Historijat:

Godine 1946. izgrađen je prvi mesdžid u ovom džematu. Mesdžid je zatvoren 1948. od strane komunističke vlasti. Nacionalizovan je i pretvoren u školu 1953. godine. Tako je trajalo do 1961. godine kada je ponovno vraćen džematu. Na mjestu nekadašnjeg mesdžida sagrađena je nova džamija bez munare. Njena izgradnja počela je 1989. godine. Džamija ima dimenzije 8,00 m x 9,80 m, ima četvorovodni krov, u suterenu se nalazi mektebska učionica.

Međutim džemat se nikada, od svoga osnivanja nije gasio, uvijek su postojale određene vjerske aktivnosti barem za vrijeme mjeseca Ramazana. U poslijeratnom periodu, džemat je nastavio sa svojim radom sve do dana današnjeg.

Imami džemata: Ibrahim ef. Fejzić, Rasim ef. Čolaković, Bekir ef. Čelenka, Nurudin ef. Pivić, Azem ef. Čelenka, Seid ef. Jusić, Hamza ef. Čosić, Benjamin ef. Arnaut, Mahir ef. Vardo, Muhamed ef. Bilčević, Senad ef. Hodžić, Halid ef. Lužić, Bejzad ef. Mehić, Ejub ef. Kozlić, Džafer ef. Hasanović, Azrudin ef. Smriko.

Imam: Azrudin ef. Smriko

Lokacija: Kolići

Kontakt: azrosejo20@gmail.com