BRIST

O džematu:

Broj domaćinstava: oko 1 000

Broj aktivnih članova: oko 1 000

Zvanični naziv džamije: Džamija Safija

Naziv u narodu (popularno ime): Džamija Safija

Vakif: Salko Džananović i Jesenko Džananović

Godina izgradnje: 2016.

Lokalitet: Brist,


O imamu

Imam: Ahmed ef. Hrustić

Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1987. godine

Obrazovanje, školska sprema: Medresa “Elči Ibrahim-pašina” Travnik, Fakultet islamskih nauka Sarajevo.

Kretanje u službi: od 01.03.2012. godine džemat Lučani, od septembra 2013. džemat Varda, džemat Seoci, i od 01. 2024. džemat Brist

O džematu:

Historijat: 

Džamija “Safija” u džematu Brist je jedna od najmlađih džamija na području Medžlisa Islamske zajednice Zenica. Kamen temeljac za ovu džamiju postavljen je 07. maja 2015. godine, a džamija je zvanično stavljena u funkciju 30.11.2016. godine u sklopu otvaranja Manifestacije “Želja za Resulom”. Na Dan džamija, 07. maja 2017. godine, džamija Safija je i svečano otvorena i od vakifa, braće Salke i Jesenka Džananovića predata kao vakuf za potrebe organizovanja vjerskog života Islamskoj zajednici u BiH, odnosno Medžlisu Islamske zajednice Zenica.

Imami džemata: Sumedin ef. Kobilica – od osnivanja džemata

Imam: Ahmed ef. Hrustić

Lokacija: Brist

Kontakt: ahmedhrustic@hotmail.com