MOŠĆANICA

O imamu

Imam: Haris ef. Tursanović

Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1980.,

Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku,

Kretanje u službi: džemat Vitlaci – MIZ Žepče kratak period a od septembra 2003. godine u džematu Mošćanica.

O džematu:

Broj domaćinstava: 290,

Broj aktivnih članova IZ-e: 360,

Zvanični naziv džamije: Moščanica,

Naziv u narodu (popularno ime ): Nova džamija,

Vakif: Džemat,

Godina izgradnje: 2003 početak izgradnje a zvanično otvorena 25.08.2007

Lokalitet: džemat je udaljen od grada Zenice nekih petnaestak kilometara. Nalazi se na granici između općine Zenica i Kaknja i zauzima veliki prostor, sa svojim zaseocima: Jojčići, Krivići, Bare, Dvor, Žikovići, Sidica i zaseok Mioči koji pripada općini Kakanj a džematu Mošćanica,

Historijat:

Džemat Mošćanica je džemat čiji istorijat još uvjek u potpunosti nije istražen a koji nam može ponuditi veliki broj materijalnih dokaza iz povijesti. Prema kazivanju ime je dobila po tome što je u vrijeme prodora Turaka Osmanlija na ovo područje, ovdje već bilo naselje. Osvajanje je išlo veoma teško, veliki broj vojnika je poginuo prilikom osvajanja i tako je prozvaše Mučanica a kasnije je nazvaše Mošćanica. Pisanih podataka o ovome nema ali su predanja prenesena sa koljena na koljeno od starijih. Dr. Adem Handžić navodi da 1489. godine Mošćanica broji 102 domaćinstva, dok usporedbe radi Zenica tad imala 96 a Kakanj 92 domaćinstva. Takođe postoje podaci da je kamen poznat pod nazivom Bosanska Mošćanica još u vrijeme Osmanlija vožen u Istanbul kao materijal za nišane i druge potrebe. Vrijedno je napomenuti da stara džamija koja je bila u funkciji do kraja 2005. godine nema svojih podataka kad je izgrađena, ali se priča da je puno starija od 100 godina. Zbog dotrajalostii stare džamije izgrađena je nova džamija na novoj lokaciji koja je počela sa izgradnjom 2003. godine a stavljena u funkciju i svečano otvorena 25.08.2007 godine.

Nakon završetka i zvaničnog otvaranja džamije, pristupilo se izradi projektne dokumentacije za izgradnju šehidske česme. Radilo se polahko ali temeljito od poznatog mošćaničkog kamena . Zvanično otvorena 05.09.2015 godine.

Imami džemata: Asim ef. Imamović, Hilmija ef. Imamović, Mahmut ef. Karalić, Alije ef. Mulić, Muhamed ef. Šetkić, Hilmo ef. Perčo, Mustafa ef. Bajtarević i sadašnji imam Haris ef. Tursanović,

Imam: Haris ef. Tursanović

Lokacija: Moščanica

Kontakt: tursanovic.h@bih.net.ba