LUKOVO POLJE


O imamu

Imam: hfz. Zehrid ef. Rešić,

E-mail adresa i kontakt telefon: zehridresic@hotmail.com,

Mjesto i godina rođenja: Šerići, 28.02.1963,

Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo, Islamski pedagoški fakultet Zenica,

Kretanje u službi: od 1983-1990. – džemat Starina, od 1990. godine – džemat Šerići, od 2013. džemat Lukovo Polje

O džematu:


Broj domaćinstava: 450,

Broj aktivnih članova IZ-e: 280,

Zvanični naziv džamije: Lukovo Polje

Naziv u narodu (popularno ime ): Lukovo Polje

Vakif: džemat, zemljište uvakufio Kaknjo Alija,

Godina izgradnje: Gradnja počela 10.11.1998, a otvorena 18.09.2004,

Lokalitet: Goraždanska ulica, Lukovo Polje

Historijat:

Do 1992. godine džemat je pripadao džematu Sejmen. Izgradnja džamije počela je 10. novembra 1998. a svečano otvorenje je bilo 18. septembra 2004. godine,

Imami džemata: Ibrahim ef. Babić, Šekib ef. Makić, Muhamed ef. Kovač, hfz. Zehrid ef. Rešić – sadašnji imam.

Imam: Zehrid ef. Rešić

Lokacija: Lukovo Polje

Kontakt: zehridresic@hotmail.com