LOKVINE – LUKE

O džematu:

>Broj domaćinstava: 280

Broj aktivnih članova IZ-e: 306

Zvanični naziv džamije: Centralna džamija

Naziv u narodu (popularno ime ): Nova džamija

Vakif: Razne donacije

Godina izgradnje: 2003., još uvijek u izgradnji

Lokalitet: Luke u Lokvinama i Škriljevo


O imamu

Imam: Vehid ef. Jašarević

Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1983. godine,

Obrazovanje, školska sprema: Medresa: « Osman-ef. Redžović» Visoko,

Kretanje u službi: od oktobra 2004. do septembra 2006. džemat Koprivna-
-Ponirak, od septembra 2006. godine džemat Gorica.

Historijat:

Džemat Lokvine – Luke je 2003. godine započeo izgradnju nove džamije, čija gradnja je još u toku. Nova džamija nazvana je „Centralna džamija“, koja je u početnoj fazi gradnje bila planirana da zbog geografskog položaja i bude centralna za obližnje zaseoke. Džamija je proklanjana 2009. godine i stavljena u funkciju vršenja vjerskih obredosolovlja, a zvanično je i postavljen imam, hatib i muallim u ovoj džamiji 01. aprila 2011. godine.

lokvine_luke_dzamija_1Imami džemata: Šerif ef. Smriko, Ismet ef. Duraković, Ramiz ef. Dedić, Sumedin ef. Kobilica, Vehid ef. Jašarević – sadašnji imam.

Imam: Vehid ef. Jašarević

Lokacija: Lokvine – Luke

Kontakt: