TIŠINA

O džematu:

Broj domaćinstava: 110

Broj aktivnih članova IZ-e: 180,

Zvanični naziv džamije: Tišina

Naziv u narodu (popularno ime): /

Vakif: Džemat,

Godina izgradnje: 1970.

Lokalitet: Džemat se nalazi na desnoj obali rijeke Bosne 7 km udaljenosti od grada Zenice na putu prema Kaknju.

O imamu

Imam: Umejr ef. Karalić

E-mail adresa i kontakt telefon: uk_ze@hotmail.com”

Mjesto i godina rođenja: Zenica, 12.07.1987.

Obrazovanje, školska sprema: Medresa “Osman ef.- Redžović” Visoko, Islamski pedagoški fakultet u Zenici, Magistarski studij u Tuzli

Kretanje u službi: Imam i hatib u džematima Osrdak- Gradina, u džematu “Plahovići”, u KPD “Zenica” Imam,hatib i mualim u džematu “Besancon” Francuska, od 2014. god Imam,hatib i mualim u džematu Peševići, do 2020. imam u džematu Gladovići.

Historijat:

Džamija je sagrađena 1970. godine sredstvima džematlija. Zemljište je uvakufio Ibro Čančar. Džemat Tišina je do 1990. godine bio punkt džemata Putovići. Te godine se džemat osamostalio. Godine 1998. izgrađena je munara, 2007./10 . dogradnja i rekonstrukcija, te rješavanje i uređenje dvorišta džamije. Od 01.01.2007. džemat ulazi u sistem centralizacije džemata MIZ-e Zenica i ima stalnog imama. Džemat je kupio i imamsku kuću. Posjeduje dva mezaristana i jedan porodični koji su aktivni. Ima i dva porodična koja nisu aktivna. Džemat Tišina posjeduje svu potrebnu infrastrukturu potrebnu za funkcionisanje jednog džemata.

Imami džemata: Hazim ef. Čančar, Fuad ef. Pašalić, Hadis ef. Pašalić, Ahmet ef. Kadić, Mehrudin ef. Hibić, Alija ef. Čančar,Tarik ef. Sarajlić.

Imam: Umejr Karalić

Lokacija: Tišina

Kontakt: