Subota, Muharrem 15, 1444

ARNAUTI

O džematu Broj domaćinstava: 350, Broj aktivnih članova IZ-e: 400, Zvanični naziv džamije: Arnauti, Naziv u narodu ( popularno ime ): / Vakif: džematlije Godina izgradnje: 1982., Lokalitet: obuhvata područje mjesne...

BABIĆI

O džematu Broj domaćinstava: 240, Zvanični naziv džamije: Babići Broj aktivnih članova IZ-e: 372, Naziv u narodu ( popularno ime ): Džamija Babići, Vakif: Godina izgradnje: 1974. , Lokalitet: obuhvata naselja...

BABINA RIJEKA

O imamu Imam: mr. hfz. Harun ef. Efendić Mjesto i godina rođenja: Doboj 24.03.1978.god. Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku, hifz, Fakultet šerijatskog prava pri univerzitetu...

BABINO

O džematu: Broj domaćinstava: 300, Broj aktivnih članova IZ-e: 340, Zvanični naziv džamije: Džamija Babinska Naziv u narodu (popularno ime): Džamija Babinska Vakif: Džemat Godina izgradnje: 1961., Lokalitet: Džemat obuhvata naselja...

BABINO – KASAPOVIĆI

O džematu: Broj domaćinstava: 200, Broj aktivnih članova IZ-e: 198, Zvanični naziv džamije: Džamija Kasapovići, Naziv u narodu (popularno ime ): / Vakif: Zemljište uvakufio džematlija Fadil Šut, džematlije...

BILINO POLJE

O imamu Imam: Hasan ef. Kozlić Mjesto i godina rođenja: Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu, Kretanje u službi: O džematu: https://www.youtube.com/watch?v=ulPIebDKCkc Broj domaćinstava: Broj aktivnih članova IZ-e: Zvanični naziv džamije:...
X